XV Liceum Ogólnokształcące

Zespół Placówek Edukacyjnych XV Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Olsztynie

 

 

 

 

 

Prezentacja - Dzień Otwarty

Szkolny konkurs z pierwszej pomocy XV LO 19.05.2020 r.

Więcej informacji znajdziesz tu

WYNIKI KONKURSU

 

 

 "By być niezależnym na miarę swych możliwości i z uśmiechem kroczyć przez życie..."

Uczniowie naszej szkoły korzystają z dodatkowych zajęć specjalistycznych:

- terapia i opieka logopedyczna

- rehabilitacja ruchowa 

- terapia Tomatis- stymulacja audio-psycho-lingwistyczna, znajdująca zastosowanie w zaburzeniach głosu i mowy, dysleksji, zaburzeniach koncentracji i trudnościach szkolnych

- terapia Biofeedback- metoda pozwalająca kontrolować procesy zachodzące w organizmie, uczy panowania nad własnymi reakcjami, pomaga odpowiednio się zrelaksować, a tym samym radzić sobie z trudnymi sytuacjami

- inne zajęcia, wynikające z Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, m.in. komunikacja alternatywna. Stategie AAC wykorzystujemy codziennie, by umożliwić uczniom jak najbardziej precyzyjne wyrażanie swoich myśli i pragnień. 
zajęcia w bibliotece szkolnej