Doradztwo Zawodowe

 

„Nie idź za mną, bo nie umiem prowadzić.
Nie idź przede mną, bo mogę za Tobą nie nadążyć.
Idź po prostu obok mnie i bądź moim przyjacielem”

Albert Camus
 

Wybór zawodu lub dalszej drogi kształcenia to jedna z najważniejszych decyzji
w życiu każdego człowieka. W XV Liceum Ogólnokształcącym Specjalnym Zespole
w Olsztynie zorganizowany jest Wewnątrzszkolny System Doradztwa
Zawodowego, który obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu
przygotowania uczniów do wyboru zawodu oraz kierunku dalszego kształcenia.
Koordynatorem WSDZ jest szkolny doradca zawodowy. Realizatorami programu są
wszyscy nauczyciele i specjaliści pracujący z uczniami
Główne cele programu:

 

 • wyposażenie ucznia w odpowiednie zasoby, z których będzie mógł korzystać, podejmując decyzje na swojej drodze edukacyjno - zawodowej;
 • zrozumienie samego siebie (swoich zainteresowań, umiejętności, mocnych i słabych stron);
 • przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych;
 • tworzenie bazy informacyjno – edukacyjno – zawodowej oraz zapewnienie jej systematycznej aktualizacji. Zorganizowanie sprawnego przepływu informacji związanej z rekrutacją do szkół wśród nauczycieli, rodziców i uczniów;
 • otoczenie szczególną opieką uczniów z problemami edukacyjno – wychowawczymi, zdrowotnymi i decyzyjnymi, a także indywidualna praca z rodzicami tych uczniów;
 • wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, europejskim i światowym na temat:
  •  trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia;
  •  wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy;
  •  instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym;
  •  alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi i innymi, oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
 • pomoc wychowawcom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu;
 • współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa edukacyjno-zawodowego;
 • współpraca z przedstawicielami grup zawodowych.
 • Współpraca z przedstawicielami uczelni wyższych.