Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2

 

Zespół Placówek Edukacyjnych Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2 w Olsztynie

 

 

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy powinien być dobrze przygotowany do godnego uczestnictwa w życiu  społecznym, kulturalnym i ekonomicznym. Absolwent szkoły będzie gotowy, na miarę swoich indywidualnych możliwości, do realizowania wymagań i oczekiwań stawianych mu przez społeczeństwo, do realizowania wymagań i oczekiwań stawianych mu przez społeczeństwo. Szkoła wyposaża absolwenta w wiadomości, umiejętności i sprawności potrzebne mu do realizacji zadań dnia codziennego, do podejmowania równych ról społecznych w środowisku macierzystym, w miarę możliwości  niezależnie i godnie, do aktywnego życia oraz do przestrzegania ogólnie przyjętych norm.

Uczniowie Szkoły realizują program nauczania dostosowany do ich indywidualnych potrzeb i możliwości, skonstruowany w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Kształcenie dostosowane jest do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów. Nauka trwa 3 lata z możliwością przedłużenia etapu edukacyjnego o 1 rok.

Nauka opiera się na opracowanych indywidualnie dla każdego ucznia programach edukacyjno-terapeutycznych, popartych wielospecjalistyczną oceną poziomu ich funkcjonowania. Ocena poziomu funkcjonowania ucznia dokonywana jest dwukrotnie w ciągu roku szkolnego, a ocenianie postępów w nauce ma charakter opisowy.

 

W Szkole Przysposabiającej do Pracy działają pracownie:

 

Pracownia florystyczna:

W ramach zajęć w pracowni florystycznej uczniowie:

 • rozwijają własną kreatywność, uzdolnienia oraz zainteresowania
 • poznają różne techniki stosowane we florystyce
 • realizują zamówienia indywidualnych klientów tworząc produkty z pasją i sercem
 • tworzą produkty rękodzielnicze z zakresu dekoratorstwa domowego
 • przygotowują produkty rękodzielnicze na kiermasz stroików listopadowych, kiermasz bożonarodzeniowy oraz wielkanocny w Zespole Placówek Edukacyjnych
 • tworzą ozdoby dekoracyjne na stoisko walentynkowe w sklepiku szkolnym
 • współpracują z innymi pracowniami w zakresie organizacji stoisk z rękodziełem na terenie miasta Olsztyn
 • realizują zamówienia dla małych i dużych przedsiębiorstw
 • współpracują ze środowiskiem lokalnym

 

Pracownia kreatywna

Podczas zajęć w pracowni kreatywnej uczniowie:

 • poznają technikę batik- malowanie tkanin
 • wytwarzają produkty ceramiczne
 • poznają techniki wytwarzania mydła glicerynowego
 • tworzą kartki okolicznościowe na różne okazje
 • malują obrazy abstrakcyjne
 • wytwarzają wyroby betonowe – w tym magnesy, doniczki
 • kształtują zainteresowania i umiejętność organizowania czasu wolnego
 • ujawniają zdolności, w szczególności zdolności plastyczno-techniczne

 

Pracownia pamiątkarska

W Pracowni Pamiątkarskiej uczniowie:

 • wykonują rękodzieło okolicznościowe: wiosenne, jesienne, na Wszystkich Świętych, bożonarodzeniowe, urodzinowe,
 • wykonują inne prace, które umożliwiają im realizowanie własnych pomysłów
 • współpracują z różnymi instytucjami, stowarzyszeniami, dla którym realizują prace zlecone

 

Pracownia biurowo- multimedialna:

W ramach zajęć w pracowni biurowo – multimedialnej uczniowie:

 • doskonalą umiejętności obsługi sprzętu poligraficznego i biurowego - drukarka, ksero, niszczarka, laminarka, gilotyna, bindownica
 • doskonalą umiejętności korzystania z multimedialnych programów użytkowych i edukacyjnych
 • rozwijają umiejętności wyszukiwania informacji w Internecie oraz ich przetwarzania (m.in. obsługa strony Spółdzielni Uczniowskiej Modraczek)
 • rozwijają zainteresowań informatycznych i technicznych oraz wdrażanie do świadomego korzystania z najnowszych zdobyczy techniki (robotyka)

 

Pracownia usług handlowych

W ramach pracowni usług handlowych uczniowie:

 • rozwijają zainteresowania w zakresie prowadzenia działalności usługowo - handlowej opartej na pracy w sklepiku szkolnym;
 • uczą się odpowiedzialności, obowiązkowości, dobrego gospodarowania, a nade wszystko pracy zespołowej i zaradności życiowej;
 • poznają podstawowe zasady prawidłowej obsługi klienta;
 • prowadzą sprzedaż produktów spożywczych w sklepiku;
 • rozwijają umiejętności komunikacyjne i społeczne (kontakt z klientem);
 • uczestniczą w treningu umiejętności samoobsługowych (obsługa ekspresu do kawy, grilla, opiekacza),
 • poznają zasady zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • planują i zaopatrują sklepik w towary - wyjście na zakupy;
 • doskonalą umiejętności posługiwania się pieniędzmi - trening ekonomiczny (odliczanie określonych kwot, dodawanie banknotów i monet, wydawanie reszty),
 • dbają o porządek  i estetyczny wygląd sklepiku

 

Pracowni kulinarna

W ramach zajęć w pracowni kulinarnej uczniowie:

 • zdobywają nie tylko umiejętności przygotowywania potraw, ale także planowania menu czy robienia codziennych zakupów w sklepie spożywczym
 • ściśle współpracują ze sklepikiem szkolnym, na którego potrzeby przygotowują zdrowe przekąski, zupy, kanapki i gofry
 • nakrywają do stołu, oceniają smak i wygląd gotowych potraw
 • rozwijają zaradność życiową: umiejętność dbania o porządek, odpowiedzialność czy systematyczność

 

Pracownia umiejętności komunikacyjnych i społecznych

Podczas zajęć w pracowni uczniowie:

 • nabywają i doskonalą umiejętność poprawnej komunikacji międzyludzkiej oraz akceptowanych społecznie zachowań, które mogą wykorzystywać w praktycznych sytuacjach życiowych
 • inicjują rozmowy
 • prowadzą dialog
 • poprawnie formułują pytania i odpowiedzi
 • dokonują autoprezentacji
 •  rozwijają postawę asertywności, tolerancji i szacunku
 • nazywają i rozpoznają emocje swoje i kolegów z klasy
 • współpracują w grupie
 • doskonalą swoje umiejętności posługiwania się sprzętem bądź oprogramowaniem wspomagającym komunikację (komputer, Mówik, GoTalk itp.)

 

Pracowania ogrodnicza

W ramach Pracowni ogrodniczej uczniowie:

 • zajmują się pielęgnacją roślin doniczkowych w sali oraz na terenie szkoły
 • tworzą różne układy roślinności na ścianie wertykalnej
 • nabywają umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętami i narzędziami ogrodniczymi
 • uprawiają warzywa, owoce, kwiaty oraz zioła w przyszkolnej szklarni oraz ogrodzie
 • uczestniczą w pracach sezonowych na terenie placówki, takich jak: grabienie liści, sadzenie kwiatów, odśnieżanie, wyrywanie chwastów z rabat kwiatowych

 

Pracownia rękodzielnicza

W ramach Pracowni rękodzielniczej uczniowie:

 • wykonują prace różnymi technikami rękodzielniczymi między innymi: dekoracje z papierowej wikliny, ozdoby z masy papierowej, malowanie na porcelanie, malowanie na szkle
 • tworzą prace malarskie na płótnie, drewnie
 • przygotowują na zamówienie drewniane tabliczki z sentencjami, życzeniami

 

Pracowania dekoratorska

Uczniowie wykonują prace związane z renowacją mebli:

 • szlifują elementy drewniane mebli
 • malują farba, lakierują
 • przygotowują prace techniką upcyklingu: stoliki kawowe, pufy, półki
 • wytwarzają skrzynki dekoracyjne
 • ozdabiają elementy drewniane metodą decoupage

 

Pracowania stolarska

W ramach pracowni stolarskiej uczniowie:

 • uczą się wykonywać prace związane z obróbką drewna
 • poznają obsługę podstawowych narzędzi stolarskich
 • doskonalą umiejętności wbijania gwoździ oraz wyjmowania
 • piłują z użyciem piły ręcznej oraz piły włosowej
 • szlifują  elementy drewniane
 • doskonalą umiejętności obsługi elektronarzędzi wykorzystywanych w stolarni w zakresie wkręcania śrub, wiercenia otworów za pomocą wkrętarko-wiertarki, wyrzynania elementów drewnianych z użyciem wyrzynarki do drewna,  szlifowania elementów drewnianych z pomocą szlifierki oscylacyjnej

 

Pracownia sensoryczno- terapeutyczna

Celem zajęć w pracowni sensoryczno- terapeutycznej jest:

 • rozwijanie umiejętności komunikacji pozawerbalnej
 • stymulacji polisensorycznej (wzrok i spostrzeganie, słuch, węch, smak, dotyk)
 • rozwijanie spontaniczności i sprawności motorycznych
 • dostarczanie satysfakcji i pozytywnych emocji
 • odreagowanie napięć emocjonalnych i fizycznych
 • odprężenie i wyciszenie organizmu
 • stymulacja w naturalnym środowisku poprzez wyjścia i wycieczki
 • pozycjonowanie uczniów z elementami terapii bazalnej
 • Dzięki zastosowanym metodom, formom i organizacji pracy uczniowie doświadczają stanu równowagi między ćwiczeniami aktywizującymi podnoszącymi ich aktywność własną a stanem wyciszenia i relaksacji.

 

Pracownia usług gospodarczych

W ramach pracowni usług gospodarczych uczniowie:

 • doskonalą umiejętności obsługi pralki, suszarki bębnowej, żelazka ze stacją parową, pionowego żelazka parowego i odkurzacza piorącego;
 • doskonalą umiejętności odczytywania symboli chemicznych na metkach;
 • doskonalą umiejętności związane z codziennym utrzymaniem czystości gospodarstwa domowego;
 • uczą się obowiązkowości;
 • wykonują usługi prania dywanów na zlecenie;
 • wykonują zlecenia prania odzieży ochronnej w ramach współpracy z innymi pracowniami ZPE.


Pracowania krawiecka

W ramach zajęć w pracowni krawieckiej uczniowie:

 • nabywają umiejętności posługiwania się przyborami krawieckimi;
 • wykonują drobne naprawy;
 • szyja i wypełniają poduszki, maskotki, tekstylne ozdoby świąteczne;
 • nabywają umiejętności pracy z wykrojem krawieckim.

 

Oferta zajęć dodatkowych

W Szkole Przysposabiającej do Pracy uczniowie mogą uczęszczać na różne zajęcia dodatkowe:

 • Szkolna telewizja „Niebieskie oko”
 • Koło malarskie dla uczniów i nauczycieli
 • Koło  Wolontariusza
 • Mydlarnia
 • Klub Autysty
 • Koło Kulinarne ”Młodzież łamie przepisy”
 • Strefa głosu AAC
 • Spółdzielnia uczniowska “MODRACZEK”
 • Zajęcia dodatkowe na basenie
 • Integracyjny  Teatr Tańca AUTentYcZni My
 • Klub Spotkań Młodzieży
 • Koło Informatyczne z elementami robotyki
 • Lekkoatletyka

 

Świetlica

Godziny pracy świetlicy IV: 6.00-16.30

Realizowane zadania:

 • Zapewnienie uczniom opieki w bezpiecznym, przyjaznym i miłym otoczeniu;
 • Kształtowanie postaw prospołecznych, etycznych i moralnych;
 • Zachęcanie uczniów do samodzielności, aktywności i kreatywności;
 • Wdrażanie do poszanowania wartości takich jak: zdrowie, szacunek, tradycja, patriotyzm

 

Spółdzielnia uczniowska MODRAczeK

Spółdzielnia Uczniowska „MODRAczeK” powstała w 2016 r. z inicjatywy uczniów i nauczycieli Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie. „MODRAczeK” jest pierwszą spółdzielnią uczniowską w Olsztynie oraz jedną z nielicznych w kraju prowadzoną przez uczniów z niepełnosprawnościami.

W chwili obecnej działalność spółdzielni koncentruje się na:

 • prowadzeniu sklepiku szkolnego
 • świadczeniu usług prania dywanów
 • wykonywaniu ręcznie malowanych toreb oraz koszulek

 

Trening umiejętności społecznych

W Zespole Placówek Edukacyjnych można spotkać uczniów w zielonym okrągłym znaczkiem przypiętym do bluzy. Najstarsi uczniowie realizują trening umiejętności społecznych oraz trening zadaniowy do terenie szkoły. Samodzielnie odbierają dokumenty z punktu ksero, wspomagają pracowników monitoringu, załatwiają sprawy w sekretariacie.

 

Innowacja

W Szkole Przysposabiającej do Pracy nr 2 od roku szkolnego 2018/2019 realizowana jest innowacja programowo – organizacyjna, p.t.: „Szansa na zawodowy sukces  -  kształcenie profilowane z elementami kształcenia modułowego ukierunkowane na przygotowanie uczniów do pracy w charakterze pomocy kuchennej”. Innowacja obejmie realizację treści zogniskowanych na wybranych obowiązkowych zajęciach edukacyjnych oraz określoną grupę uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2 w Olsztynie. Proces kształcenia w ramach innowacji oparty jest o wybrane moduły tematyczne oraz zajęcia praktyczne pozwalające na przygotowanie uczniów do podjęcia zatrudnienia  na otwartym rynku pracy w charakterze pomocy kuchennej.

 

Zajęcia specjalistyczne

Uczniowie objęci są zajęciami specjalistycznymi:

 • Terapia surdopedagogiczna
 • Terapia tyflopedagogiczna
 • Rewalidacja indywidualna
 • Indywidualne spotkania z psychologiem o charakterze terapeutycznym
 • Rehabilitacja ruchowa
 • Integracja sensoryczna (elementy)
 • Terapia logopedyczna
 • Arteterapia
 • Muzykoterapia
 • Dogoterapia
 • Zajęcia z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego
 • Komunikacja alternatywna (w tym praca z systemem Cyber - Oko)