Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Nasze wartości

Celem Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie jest stworzenie wszystkim uczniom optymalnych warunków do pełnego uczestnictwa w edukacji i zapewnienie im wysokiego poziomu oddziaływań rehabilitacyjnych. Wszystkie działania podejmowane w placówce oparte są na uniwersalnych wartościach etycznych, dziedzictwie kulturowym oraz historycznym naszego państwa i społeczności lokalnej.

Nasze motto: Każde dziecko - potrafi, każde dziecko - chce, każde dziecko - kocha i JEST KOCHANE.

 

  • samodzielność

  • wszechstronny rozwój

  • Integracja społeczna

Koncepcja pracy

Zaspokajanie potrzeb, rozwijanie potencjałów i możliwości, wzmacnianie mocnych stron, budowanie wspierającej relacji nauczyciel - uczeń;

kreowanie i wskazywanie wzorców, przekazywanie wartości istotnych z punktu widzenia danej kultury, kształtowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych;

diagnozowanie zagrożeń, wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności pomagające w radzeniu sobie z zagrożeniami, proponowanie alternatywnych sposobów funkcjonowania, ochrona przed niebezpieczeństwami;

diagnozowanie deficytów i konstruowanie sytuacji wychowawczej w taki sposób, by uczeń mógł maksymalnie wykorzystać mocne strony 

doskonalenie uczenia się, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i aspiracji uczniów, zadbanie o wrażliwość poprzez rozwijanie artystycznych umiejętności, inspirowanie do aktywności twórczej;

Aktualności

Witamy wakacje!
Witamy wakacje!

21.06.2024

W dobrym humorze i serdecznej atmosferze pożegnaliśmy rok szkolny 2023/2024. Do zobaczenia we wrześniu! 

Więcej
Za nami pierwsza komunia święta
Za nami pierwsza komunia święta

20.06.2024

Trzecioklasiści ZPE tradycyjnie przystąpili do sakramentu w parafii Miłosierdzia Bożego przy ul. Barcza. 

Więcej
Czy potrzebujemy matematyki w codziennym życiu?
Czy potrzebujemy matematyki w codziennym życiu?

20.06.2024

Sprawdzali z zaangażowaniem uczniowie podczas Dnia Praktycznej Matematyki. 

Więcej
Uporządkowaliśmy grób Jana Boenigka
Uporządkowaliśmy grób Jana Boenigka

20.06.2024

Natalia, Jakub, Borys i Marek z XV LO razem z nauczycielem Robertem Bartkowskim posprzątali dziś (20. 06) grób Jana Boenigka, który znajduje się na cmentarzu w Bartągu. 

Więcej