Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Nasze wartości

Celem Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie jest stworzenie wszystkim uczniom optymalnych warunków do pełnego uczestnictwa w edukacji i zapewnienie im wysokiego poziomu oddziaływań rehabilitacyjnych. Wszystkie działania podejmowane w placówce oparte są na uniwersalnych wartościach etycznych, dziedzictwie kulturowym oraz historycznym naszego państwa i społeczności lokalnej.

Nasze motto: Każde dziecko - potrafi, każde dziecko - chce, każde dziecko - kocha i JEST KOCHANE.

 

  • samodzielność

  • wszechstronny rozwój

  • Integracja społeczna

Koncepcja pracy

Zaspokajanie potrzeb, rozwijanie potencjałów i możliwości, wzmacnianie mocnych stron, budowanie wspierającej relacji nauczyciel - uczeń;

kreowanie i wskazywanie wzorców, przekazywanie wartości istotnych z punktu widzenia danej kultury, kształtowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych;

diagnozowanie zagrożeń, wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności pomagające w radzeniu sobie z zagrożeniami, proponowanie alternatywnych sposobów funkcjonowania, ochrona przed niebezpieczeństwami;

diagnozowanie deficytów i konstruowanie sytuacji wychowawczej w taki sposób, by uczeń mógł maksymalnie wykorzystać mocne strony 

doskonalenie uczenia się, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i aspiracji uczniów, zadbanie o wrażliwość poprzez rozwijanie artystycznych umiejętności, inspirowanie do aktywności twórczej;

Aktualności

Zapraszamy na szkolne Jasełka!
Zapraszamy na szkolne Jasełka!

07.12.2023

🌟🎄 Celebrujmy razem ten najbardziej magiczny czas w roku 🌟🎄 

Więcej
Za nami konferencja OWiT poświęcona technologiom asystującym
Za nami konferencja OWiT poświęcona technologiom asystującym

06.12.2023

Konferencję zorganizował Ośrodek Wsparcia i Testów. Otworzyła ją Wanda Agnieszka Jabłońska, dyrektor ZPE. Uczestnicy dowiedzieli się, z jakich rozwiązań technologicznych mogą korzystać uczniowie z niepełnosprawnościami i gdzie mogą wypożyczyć urządzenia. 

Więcej
Pomóżmy bezdomnym zwierzętom ze schroniska w Tomarynach
Pomóżmy bezdomnym zwierzętom ze schroniska w Tomarynach

05.12.2023

Zbieramy karmę, koce, smycze dla psów i kotów ze schroniska w Tomarynach. 

Więcej
Powstała grupa wsparcia dla rodziców uczniów i absolwentów SPdP
Powstała grupa wsparcia dla rodziców uczniów i absolwentów SPdP

04.12.2023

Ostatnio odwiedzili nas wyjątkowi goście -  absolwenci SPdP Klaudia , Bartosz Alan i Grzegorz wraz z rodzicami, dla których stworzyliśmy grupę samopomocową. 

Więcej