Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Nasze wartości

Celem Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie jest stworzenie wszystkim uczniom optymalnych warunków do pełnego uczestnictwa w edukacji i zapewnienie im wysokiego poziomu oddziaływań rehabilitacyjnych. Wszystkie działania podejmowane w placówce oparte są na uniwersalnych wartościach etycznych, dziedzictwie kulturowym oraz historycznym naszego państwa i społeczności lokalnej.

Nasze motto: Każde dziecko - potrafi, każde dziecko - chce, każde dziecko - kocha i JEST KOCHANE.

 

  • samodzielność

  • wszechstronny rozwój

  • Integracja społeczna

Koncepcja pracy

 

Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020

Koniec Roku Szkolnego

 

 

W Zespole Placówek Edukacyjnych najważniejszy jest uczeń, a priorytetem jego przygotowanie do jak najbardziej niezależnego funkcjonowania w społeczeństwie, na miarę potrzeb i możliwości.

W pracy wychowawczej i dydaktycznej zmierzamy do zintegrowania całej społeczności Zespołu, z zachowaniem specyfiki i integralności placówek wchodzących w jego skład.

Pełna realizacja tej koncepcji wymaga w naszym założeniu ścisłej współpracy z rodzicami. Niezmiernie ważne jest również budowanie właściwych relacji społecznych między uczniami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi.

Zaspokajanie potrzeb, rozwijanie potencjałów i możliwości, wzmacnianie mocnych stron, budowanie wspierającej relacji nauczyciel - uczeń;

kreowanie i wskazywanie wzorców, przekazywanie wartości istotnych z punktu widzenia danej kultury, kształtowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych;

diagnozowanie zagrożeń, wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności pomagające w radzeniu sobie z zagrożeniami, proponowanie alternatywnych sposobów funkcjonowania, ochrona przed niebezpieczeństwami;

diagnozowanie deficytów i konstruowanie sytuacji wychowawczej w taki sposób, by uczeń mógł maksymalnie wykorzystać mocne strony 

doskonalenie uczenia się, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i aspiracji uczniów, zadbanie o wrażliwość poprzez rozwijanie artystycznych umiejętności, inspirowanie do aktywności twórczej;

Aktualności

Kreatywne i zero waste
Kreatywne i zero waste

10.07.2022

Ze słomy, butelek PET, gumowych rękawiczek - takie nakrycia głowy przygotowali uczniowie SPdP na szkolny konkurs. 

Więcej
Herbarium kwitnie i pięknieje
Herbarium kwitnie i pięknieje

01.07.2022

Nasze szkolne herbarium kwitnie i pięknieje 🌷🌱🌴 Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4, SPdP dbają o roślinki...

Więcej
Przedszkolaki ZPE latem będą bezpieczne
Przedszkolaki ZPE latem będą bezpieczne

30.06.2022

Udane wakacje to tylko bezpieczne wakacje! Przedstawiciele służb tłumaczyli dzieciom z przedszkola ZPE, jak właściwie zachowywać się podczas urlopu i udzielać pierwszej pomocy. 

Więcej
Myśleć o polskiej szkole inaczej, czyli o potrzebie edukacji włączającej
Myśleć o polskiej szkole inaczej, czyli o potrzebie edukacji włączającej

29.06.2022

Dziennik "Rzeczpospolita" publikuje trzy wywiady z ekspertami: prof. Agnieszką Olechowską i dr Ryszardem Piotrowiczem z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz  prof. Beatą Jachimczak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poniżej linki. 

Więcej