Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Nasze wartości

Celem Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie jest stworzenie wszystkim uczniom optymalnych warunków do pełnego uczestnictwa w edukacji i zapewnienie im wysokiego poziomu oddziaływań rehabilitacyjnych. Wszystkie działania podejmowane w placówce oparte są na uniwersalnych wartościach etycznych, dziedzictwie kulturowym oraz historycznym naszego państwa i społeczności lokalnej.

Nasze motto: Każde dziecko - potrafi, każde dziecko - chce, każde dziecko - kocha i JEST KOCHANE.

 

  • samodzielność

  • wszechstronny rozwój

  • Integracja społeczna

Koncepcja pracy

 

Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020

Koniec Roku Szkolnego

 

 

W Zespole Placówek Edukacyjnych najważniejszy jest uczeń, a priorytetem jego przygotowanie do jak najbardziej niezależnego funkcjonowania w społeczeństwie, na miarę potrzeb i możliwości.

W pracy wychowawczej i dydaktycznej zmierzamy do zintegrowania całej społeczności Zespołu, z zachowaniem specyfiki i integralności placówek wchodzących w jego skład.

Pełna realizacja tej koncepcji wymaga w naszym założeniu ścisłej współpracy z rodzicami. Niezmiernie ważne jest również budowanie właściwych relacji społecznych między uczniami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi.

Zaspokajanie potrzeb, rozwijanie potencjałów i możliwości, wzmacnianie mocnych stron, budowanie wspierającej relacji nauczyciel - uczeń;

kreowanie i wskazywanie wzorców, przekazywanie wartości istotnych z punktu widzenia danej kultury, kształtowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych;

diagnozowanie zagrożeń, wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności pomagające w radzeniu sobie z zagrożeniami, proponowanie alternatywnych sposobów funkcjonowania, ochrona przed niebezpieczeństwami;

diagnozowanie deficytów i konstruowanie sytuacji wychowawczej w taki sposób, by uczeń mógł maksymalnie wykorzystać mocne strony 

doskonalenie uczenia się, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i aspiracji uczniów, zadbanie o wrażliwość poprzez rozwijanie artystycznych umiejętności, inspirowanie do aktywności twórczej;

Aktualności

Uczniowie SPdP poznają zawody artystyczne
Uczniowie SPdP poznają zawody artystyczne

26.05.2023

Dziś (26.05) na lekcji przysposobienia do pracy odbyło się spotkanie z panią Beatą Salatą - absolwentką Akademii Sztuka Pięknych, stylistką mody, dziennikarką miesięcznika Twój Styl, nauczycielką szkoły wizażu, stylistką mody, artystką, malarką, właścicielką Kreatywnej Przestrzeni L&XV. 

Więcej
Nabijajmy kroki i bijmy rekordy
Nabijajmy kroki i bijmy rekordy

24.05.2023

Zapraszamy do wspólnej zabawy razem z Moniką Szołną i Piotrem Bogutą, nauczycielami wychowania fizycznego. 

Więcej
Uwaga, do końca tygodnia trwa kiermasz ubrań dla Kingi Rydz
Uwaga, do końca tygodnia trwa kiermasz ubrań dla Kingi Rydz

23.05.2023

Przyjdźcie do Parku Pracy I (II piętro budynek C), kupcie ubrania i pomóżcie Kindze z Olsztyna wygrać z SMA. 

Więcej
Rozpoczął się egzamin ósmoklasisty
Rozpoczął się egzamin ósmoklasisty

23.05.2023

Dziesięcioro uczniów ZPE dziś (23.05) pisze test z języka polskiego. Jutro zmierzą się z matematyką, pojutrze z językiem angielskim. 

Więcej