Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Nasze wartości

Celem Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie jest stworzenie wszystkim uczniom optymalnych warunków do pełnego uczestnictwa w edukacji i zapewnienie im wysokiego poziomu oddziaływań rehabilitacyjnych. Wszystkie działania podejmowane w placówce oparte są na uniwersalnych wartościach etycznych, dziedzictwie kulturowym oraz historycznym naszego państwa i społeczności lokalnej.

Nasze motto: Każde dziecko - potrafi, każde dziecko - chce, każde dziecko - kocha i JEST KOCHANE.

 

  • samodzielność

  • wszechstronny rozwój

  • Integracja społeczna

Koncepcja pracy

 

Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020

Koniec Roku Szkolnego

 

 

W Zespole Placówek Edukacyjnych najważniejszy jest uczeń, a priorytetem jego przygotowanie do jak najbardziej niezależnego funkcjonowania w społeczeństwie, na miarę potrzeb i możliwości.

W pracy wychowawczej i dydaktycznej zmierzamy do zintegrowania całej społeczności Zespołu, z zachowaniem specyfiki i integralności placówek wchodzących w jego skład.

Pełna realizacja tej koncepcji wymaga w naszym założeniu ścisłej współpracy z rodzicami. Niezmiernie ważne jest również budowanie właściwych relacji społecznych między uczniami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi.

Zaspokajanie potrzeb, rozwijanie potencjałów i możliwości, wzmacnianie mocnych stron, budowanie wspierającej relacji nauczyciel - uczeń;

kreowanie i wskazywanie wzorców, przekazywanie wartości istotnych z punktu widzenia danej kultury, kształtowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych;

diagnozowanie zagrożeń, wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności pomagające w radzeniu sobie z zagrożeniami, proponowanie alternatywnych sposobów funkcjonowania, ochrona przed niebezpieczeństwami;

diagnozowanie deficytów i konstruowanie sytuacji wychowawczej w taki sposób, by uczeń mógł maksymalnie wykorzystać mocne strony 

doskonalenie uczenia się, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i aspiracji uczniów, zadbanie o wrażliwość poprzez rozwijanie artystycznych umiejętności, inspirowanie do aktywności twórczej;

Aktualności

Mistrzowie gamingu z XV LO uczestniczyli w wojewódzkim konkursie
Mistrzowie gamingu z XV LO uczestniczyli w wojewódzkim konkursie

07.12.2022

 Dziś (7 grudnia) kilkunastu uczniów XV LO uczestniczyło w V Mistrzostwach Warmii i Mazur w E-sporcie o puchar Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 

Więcej
Zbieramy dary dla psów z Tomaryn
Zbieramy dary dla psów z Tomaryn

06.12.2022

Zbiórka karmy oraz koców, śpiworów itd. do ogrzania legowisk trwa do piątku 9 grudnia. Dary można przynosić wychowawcom albo do sali A32. 

Więcej
Akcja Gwiazdka ★彡. Mikołaj z Fundacji Orange jak co roku zawitał do ZPE
Akcja Gwiazdka ★彡. Mikołaj z Fundacji Orange jak co roku zawitał do ZPE

06.12.2022

W rolę Mikołaja tradycyjnie wcielił się Daniel Rosiński, wolontariusz Fundacji Orange. Paczki trafiły do każdego przedszkolaka i ucznia klas I - III szkoły podstawowej. 

Więcej
Szkolny kalendarz na 2023 rok jest już w naszych rękach
Szkolny kalendarz na 2023 rok jest już w naszych rękach

06.12.2022

Wyjątkowy kalendarz można kupić w sekretariacie ZPE -  tel. 89 538 92 50. Zapraszamy! 

Więcej