Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Nasze wartości

Celem Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie jest stworzenie wszystkim uczniom optymalnych warunków do pełnego uczestnictwa w edukacji i zapewnienie im wysokiego poziomu oddziaływań rehabilitacyjnych. Wszystkie działania podejmowane w placówce oparte są na uniwersalnych wartościach etycznych, dziedzictwie kulturowym oraz historycznym naszego państwa i społeczności lokalnej.

Nasze motto: Każde dziecko - potrafi, każde dziecko - chce, każde dziecko - kocha i JEST KOCHANE.

 

  • samodzielność

  • wszechstronny rozwój

  • Integracja społeczna

Koncepcja pracy

 

Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020

Koniec Roku Szkolnego

 

 

W Zespole Placówek Edukacyjnych najważniejszy jest uczeń, a priorytetem jego przygotowanie do jak najbardziej niezależnego funkcjonowania w społeczeństwie, na miarę potrzeb i możliwości.

W pracy wychowawczej i dydaktycznej zmierzamy do zintegrowania całej społeczności Zespołu, z zachowaniem specyfiki i integralności placówek wchodzących w jego skład.

Pełna realizacja tej koncepcji wymaga w naszym założeniu ścisłej współpracy z rodzicami. Niezmiernie ważne jest również budowanie właściwych relacji społecznych między uczniami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi.

Zaspokajanie potrzeb, rozwijanie potencjałów i możliwości, wzmacnianie mocnych stron, budowanie wspierającej relacji nauczyciel - uczeń;

kreowanie i wskazywanie wzorców, przekazywanie wartości istotnych z punktu widzenia danej kultury, kształtowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych;

diagnozowanie zagrożeń, wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności pomagające w radzeniu sobie z zagrożeniami, proponowanie alternatywnych sposobów funkcjonowania, ochrona przed niebezpieczeństwami;

diagnozowanie deficytów i konstruowanie sytuacji wychowawczej w taki sposób, by uczeń mógł maksymalnie wykorzystać mocne strony 

doskonalenie uczenia się, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i aspiracji uczniów, zadbanie o wrażliwość poprzez rozwijanie artystycznych umiejętności, inspirowanie do aktywności twórczej;

Aktualności

Grają, śpiewają, malują... Są po prostu kreatywni
Grają, śpiewają, malują... Są po prostu kreatywni

27.05.2022

Mowa o uczniach szkoły przysposabiającej do pracy, którzy zaprezentowali się dziś (27. 05) szkolnej społeczności. Wydarzenie "Jestem kreatywny" organizowali Olga Joniec, Milena Lewandowska, Ewelina Wierzbicka i Dominik Kulas.

Więcej
Leśna szkoła z klimatem
Leśna szkoła z klimatem

27.05.2022

W ramach projektu - Leśna szkoła z klimatem...

Więcej
Zajęcia dodatkowe - Wyjątkowy Przyjaciel
Zajęcia dodatkowe - Wyjątkowy Przyjaciel

26.05.2022

19.05.2022 odbyło się ciekawe spotkanie uczestników koła przyjaciół zwierząt "Wyjątkowy Przyjaciel".

Więcej
Powstał Ziołowy Zakątek
Powstał Ziołowy Zakątek

26.05.2022

W roku szkolnym 2021/2022 powstał  zakątek ziołowy inspirowany postacią Mikołaja Kopernika i jego dokonaniami...

Więcej