Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Nasze wartości

Celem Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie jest stworzenie wszystkim uczniom optymalnych warunków do pełnego uczestnictwa w edukacji i zapewnienie im wysokiego poziomu oddziaływań rehabilitacyjnych. Wszystkie działania podejmowane w placówce oparte są na uniwersalnych wartościach etycznych, dziedzictwie kulturowym oraz historycznym naszego państwa i społeczności lokalnej.

Nasze motto: Każde dziecko - potrafi, każde dziecko - chce, każde dziecko - kocha i JEST KOCHANE.

 

  • samodzielność

  • wszechstronny rozwój

  • Integracja społeczna

Koncepcja pracy

Zaspokajanie potrzeb, rozwijanie potencjałów i możliwości, wzmacnianie mocnych stron, budowanie wspierającej relacji nauczyciel - uczeń;

kreowanie i wskazywanie wzorców, przekazywanie wartości istotnych z punktu widzenia danej kultury, kształtowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych;

diagnozowanie zagrożeń, wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności pomagające w radzeniu sobie z zagrożeniami, proponowanie alternatywnych sposobów funkcjonowania, ochrona przed niebezpieczeństwami;

diagnozowanie deficytów i konstruowanie sytuacji wychowawczej w taki sposób, by uczeń mógł maksymalnie wykorzystać mocne strony 

doskonalenie uczenia się, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i aspiracji uczniów, zadbanie o wrażliwość poprzez rozwijanie artystycznych umiejętności, inspirowanie do aktywności twórczej;

Aktualności

Byliśmy w Miasteczku Zawodów i Umiejętności
Byliśmy w Miasteczku Zawodów i Umiejętności

22.09.2023

Wydarzenie organizował Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie. 

Więcej
Po wakacyjnej przerwie ruszyły zajęcia na basenie
Po wakacyjnej przerwie ruszyły zajęcia na basenie

22.09.2023

Dziś (22 września) odbyły się pierwsze zajęcia na basenie. Realizowane będą przez cały rok szkolny w ramach zajęć kształtujących kreatywność dzięki Innowacji Pedagogicznej "Z wodą aktywnie , kreatywnie".

Więcej
Gram by rozmawiać, rozmawiam by grać
Gram by rozmawiać, rozmawiam by grać

22.09.2023

Tak nazywa się ogólnopolski projekt komunikacji AAC, realizowany właśnie w przedszkolu ZPE. 

Więcej
Uczniowie liceum odwiedzili Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki
Uczniowie liceum odwiedzili Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki

22.09.2023

Cała społeczność XV LO uczestniczyła w wielu bliskich spotkaniach z nauką na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim. 

Więcej