Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Nasze wartości

Celem Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie jest stworzenie wszystkim uczniom optymalnych warunków do pełnego uczestnictwa w edukacji i zapewnienie im wysokiego poziomu oddziaływań rehabilitacyjnych. Wszystkie działania podejmowane w placówce oparte są na uniwersalnych wartościach etycznych, dziedzictwie kulturowym oraz historycznym naszego państwa i społeczności lokalnej.

Nasze motto: Każde dziecko - potrafi, każde dziecko - chce, każde dziecko - kocha i JEST KOCHANE.

 

  • samodzielność

  • wszechstronny rozwój

  • Integracja społeczna

Koncepcja pracy

 

Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020

Koniec Roku Szkolnego

 

 

W Zespole Placówek Edukacyjnych najważniejszy jest uczeń, a priorytetem jego przygotowanie do jak najbardziej niezależnego funkcjonowania w społeczeństwie, na miarę potrzeb i możliwości.

W pracy wychowawczej i dydaktycznej zmierzamy do zintegrowania całej społeczności Zespołu, z zachowaniem specyfiki i integralności placówek wchodzących w jego skład.

Pełna realizacja tej koncepcji wymaga w naszym założeniu ścisłej współpracy z rodzicami. Niezmiernie ważne jest również budowanie właściwych relacji społecznych między uczniami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi.

Zaspokajanie potrzeb, rozwijanie potencjałów i możliwości, wzmacnianie mocnych stron, budowanie wspierającej relacji nauczyciel - uczeń;

kreowanie i wskazywanie wzorców, przekazywanie wartości istotnych z punktu widzenia danej kultury, kształtowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych;

diagnozowanie zagrożeń, wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności pomagające w radzeniu sobie z zagrożeniami, proponowanie alternatywnych sposobów funkcjonowania, ochrona przed niebezpieczeństwami;

diagnozowanie deficytów i konstruowanie sytuacji wychowawczej w taki sposób, by uczeń mógł maksymalnie wykorzystać mocne strony 

doskonalenie uczenia się, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i aspiracji uczniów, zadbanie o wrażliwość poprzez rozwijanie artystycznych umiejętności, inspirowanie do aktywności twórczej;

Aktualności

Jak trenować wzrok? Odpowiedź w specjalistycznym e - booku
Jak trenować wzrok? Odpowiedź w specjalistycznym e - booku

06.02.2023

Poniżej linki do e - booka z ćwiczeniami analizy wzrokowej, opracowanego przez ekspertkę Barbarę Pakułę z akademii Ćwiczę Oko. Partnerem publikacji jest współpracujące z ZPE Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce. 

Więcej
I po feriach. Rozpoczynamy drugie półrocze
I po feriach. Rozpoczynamy drugie półrocze

06.02.2023

Do wakacji zostało 139 dni, w tym 92 dni nauki. Rok szkolny kończymy 23 czerwca br. 

Więcej
Sportowe ferie w ZPE
Sportowe ferie w ZPE

26.01.2023

Przez dwa tygodnie zimowych wakacji nauczyciele codziennie organizowali piesze wycieczki. 

Więcej
Festiwal Gier Planszowych
Festiwal Gier Planszowych

26.01.2023

Ferie w ZPE są ciekawe i rozwijające. 

Więcej