Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Nasze wartości

Celem Zespołu Placówek Edukacyjnych jest stworzenie wszystkim uczniom optymalnych warunków do pełnego uczestnictwa w edukacji i zapewnienie im wysokiego poziomu oddziaływań rehabilitacyjnych. Wszystkie działania podejmowane w placówce oparte są na uniwersalnych wartościach etycznych, dziedzictwie kulturowym oraz historycznym naszego państwa i społeczności lokalnej.

Nasze motto: Każde dziecko - potrafi, każde dziecko - chce, każde dziecko - kocha i JEST KOCHANE.

 

  • samodzielność

  • wszechstronny rozwój

  • Integracja społeczna

Koncepcja pracy

 

Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020

Koniec Roku Szkolnego

 

 

W Zespole Placówek Edukacyjnych najważniejszy jest uczeń, a priorytetem jego przygotowanie do jak najbardziej niezależnego funkcjonowania w społeczeństwie, na miarę potrzeb i możliwości.

W pracy wychowawczej i dydaktycznej zmierzamy do zintegrowania całej społeczności Zespołu, z zachowaniem specyfiki i integralności placówek wchodzących w jego skład.

Pełna realizacja tej koncepcji wymaga w naszym założeniu ścisłej współpracy z rodzicami. Niezmiernie ważne jest również budowanie właściwych relacji społecznych między uczniami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi.

Zaspokajanie potrzeb, rozwijanie potencjałów i możliwości, wzmacnianie mocnych stron, budowanie wspierającej relacji nauczyciel - uczeń;

kreowanie i wskazywanie wzorców, przekazywanie wartości istotnych z punktu widzenia danej kultury, kształtowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych;

diagnozowanie zagrożeń, wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności pomagające w radzeniu sobie z zagrożeniami, proponowanie alternatywnych sposobów funkcjonowania, ochrona przed niebezpieczeństwami;

diagnozowanie deficytów i konstruowanie sytuacji wychowawczej w taki sposób, by uczeń mógł maksymalnie wykorzystać mocne strony 

doskonalenie uczenia się, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i aspiracji uczniów, zadbanie o wrażliwość poprzez rozwijanie artystycznych umiejętności, inspirowanie do aktywności twórczej;

Aktualności

Pamiętamy. Uczciliśmy bohaterów 17 września 1939 r.
Pamiętamy. Uczciliśmy bohaterów 17 września 1939 r.

17.09.2021

Uczniowie ZPE oraz SP 12 zapalili znicze przed tablicą pamiątkową oficerów zamordowanych w czasie Zbrodni Katyńskiej. 

Więcej
Trwają prace nad projektem z udziałem absolwentów ZPE
Trwają prace nad projektem z udziałem absolwentów ZPE

17.09.2021

Ogromny wkład w przygotowania aranżacji do sesji zdjęciowej autorstwa Pani Moniki Lisowskiej miało Muzeum Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim. W ramach podziękowania za współpracę do rąk Pani Małgorzaty Jackiewicz-Garniec trafił obraz namalowany przez ucznia SPdP - Michała Poczobutta. 

Więcej
Mamy tytuł Złotej Szkoły NBP!
Mamy tytuł Złotej Szkoły NBP!

14.09.2021

Wyróżniono nas za pracę w pierwszej edycji ogólnopolskiego programu "Giganci finansów osobistych" wykonaną przez uczniów klasy III a XV LO pod opieką nauczycielek Katarzyny Leszczyńskiej i Irminy Kaczor - Kwiatkowskiej. 

Więcej
Poznajcie lepiej ZPE. Dziś pokazujemy salę do integracji sensorycznej
Poznajcie lepiej ZPE. Dziś pokazujemy salę do integracji sensorycznej

13.09.2021

Tutaj dzieci przez zabawę uczą się koordynować zmysły. 

Więcej