Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Nasze wartości

Celem Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie jest stworzenie wszystkim uczniom optymalnych warunków do pełnego uczestnictwa w edukacji i zapewnienie im wysokiego poziomu oddziaływań rehabilitacyjnych. Wszystkie działania podejmowane w placówce oparte są na uniwersalnych wartościach etycznych, dziedzictwie kulturowym oraz historycznym naszego państwa i społeczności lokalnej.

Nasze motto: Każde dziecko - potrafi, każde dziecko - chce, każde dziecko - kocha i JEST KOCHANE.

 

  • samodzielność

  • wszechstronny rozwój

  • Integracja społeczna

Koncepcja pracy

Zaspokajanie potrzeb, rozwijanie potencjałów i możliwości, wzmacnianie mocnych stron, budowanie wspierającej relacji nauczyciel - uczeń;

kreowanie i wskazywanie wzorców, przekazywanie wartości istotnych z punktu widzenia danej kultury, kształtowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych;

diagnozowanie zagrożeń, wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności pomagające w radzeniu sobie z zagrożeniami, proponowanie alternatywnych sposobów funkcjonowania, ochrona przed niebezpieczeństwami;

diagnozowanie deficytów i konstruowanie sytuacji wychowawczej w taki sposób, by uczeń mógł maksymalnie wykorzystać mocne strony 

doskonalenie uczenia się, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i aspiracji uczniów, zadbanie o wrażliwość poprzez rozwijanie artystycznych umiejętności, inspirowanie do aktywności twórczej;

Aktualności

Informacja o opłatach za obiady w maju
Informacja o opłatach za obiady w maju

22.04.2024

Na wpłaty czekamy do dnia 26 kwietnia br. Cena obiadów w szkole podstawowej =72 zł,  w liceum ogólnokształcącym = 76,80 zł, w szkole przysposabiającej do pracy = 115, 20 zł. Numer konta szkoły: 41 1540 1072 2001 5050 0555 0002. 

Więcej
#KierunekPrzyszłość. Za nami III Targi Aktywizacji Społeczno- Zawodowej
#KierunekPrzyszłość. Za nami III Targi Aktywizacji Społeczno- Zawodowej

19.04.2024

Osoby z niepełnosprawnościami mogą pracować wszędzie i być cenionymi pracownikami, o ile stworzy im się odpowiednie środowisko. 

Więcej
Tydzień Polski w szkolnym sklepiku
Tydzień Polski w szkolnym sklepiku

18.04.2024

Będziemy promować narodową kulturę serwując tradycyjne polskie potrawy. 

Więcej
Poznajemy ptaki na wiosnę
Poznajemy ptaki na wiosnę

16.04.2024

W ramach szkolnego projektu biologicznego "Młodzi odkrywcy nieznanych zakątków przyrody". 

Więcej