Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Nasze wartości

Celem Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie jest stworzenie wszystkim uczniom optymalnych warunków do pełnego uczestnictwa w edukacji i zapewnienie im wysokiego poziomu oddziaływań rehabilitacyjnych. Wszystkie działania podejmowane w placówce oparte są na uniwersalnych wartościach etycznych, dziedzictwie kulturowym oraz historycznym naszego państwa i społeczności lokalnej.

Nasze motto: Każde dziecko - potrafi, każde dziecko - chce, każde dziecko - kocha i JEST KOCHANE.

 

  • samodzielność

  • wszechstronny rozwój

  • Integracja społeczna

Koncepcja pracy

Zaspokajanie potrzeb, rozwijanie potencjałów i możliwości, wzmacnianie mocnych stron, budowanie wspierającej relacji nauczyciel - uczeń;

kreowanie i wskazywanie wzorców, przekazywanie wartości istotnych z punktu widzenia danej kultury, kształtowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych;

diagnozowanie zagrożeń, wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności pomagające w radzeniu sobie z zagrożeniami, proponowanie alternatywnych sposobów funkcjonowania, ochrona przed niebezpieczeństwami;

diagnozowanie deficytów i konstruowanie sytuacji wychowawczej w taki sposób, by uczeń mógł maksymalnie wykorzystać mocne strony 

doskonalenie uczenia się, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i aspiracji uczniów, zadbanie o wrażliwość poprzez rozwijanie artystycznych umiejętności, inspirowanie do aktywności twórczej;

Aktualności

Jak widzą niewidomi? Nowoczesny sprzęt zastępuje im oczy
Jak widzą niewidomi? Nowoczesny sprzęt zastępuje im oczy

22.05.2024

Daniel Rupiński, zaprzyjaźniony niewidomy muzyk, zaprezentował dziś (22.05) naszym uczniom m.in. okulary rozpoznające ludzi i czytające na głos tekst. Wypożyczył je z Ośrodka Wsparcia i Testów przy ZPE, gdzie każda osoba z niepełnosprawnością może liczyć na profesjonalną pomoc. 

Więcej
Pomagamy ptakom przez cały rok!
Pomagamy ptakom przez cały rok!

21.05.2024

W ramach  innowacji pedagogicznej "Młodzi odkrywcy nieznanych zakątków przyrody" uczniowie szkoły podstawowej zrobili budki lęgowe i zawiesili na drzewach w naszym szkolnym ogródku. 

Więcej
Informacja o płatnościach za obiady w czerwcu
Informacja o płatnościach za obiady w czerwcu

21.05.2024

Cena obiadów w szkole podstawowej: 84 zł, w liceum i SPdP: 89,60 zł. Wpłat należy dokonywać do poniedziałku 27 maja na konto szkoły: 41 1540 1072 2001 5050 0555 0002. 

Więcej
Liczymy kroki - bijemy rekordy!
Liczymy kroki - bijemy rekordy!

20.05.2024

Zapraszamy Uczniów i Rodziców do udziału w V edycji konkursu! 

Więcej