Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Nasze wartości

Celem Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie jest stworzenie wszystkim uczniom optymalnych warunków do pełnego uczestnictwa w edukacji i zapewnienie im wysokiego poziomu oddziaływań rehabilitacyjnych. Wszystkie działania podejmowane w placówce oparte są na uniwersalnych wartościach etycznych, dziedzictwie kulturowym oraz historycznym naszego państwa i społeczności lokalnej.

Nasze motto: Każde dziecko - potrafi, każde dziecko - chce, każde dziecko - kocha i JEST KOCHANE.

 

  • samodzielność

  • wszechstronny rozwój

  • Integracja społeczna

Koncepcja pracy

 

Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020

Koniec Roku Szkolnego

 

 

W Zespole Placówek Edukacyjnych najważniejszy jest uczeń, a priorytetem jego przygotowanie do jak najbardziej niezależnego funkcjonowania w społeczeństwie, na miarę potrzeb i możliwości.

W pracy wychowawczej i dydaktycznej zmierzamy do zintegrowania całej społeczności Zespołu, z zachowaniem specyfiki i integralności placówek wchodzących w jego skład.

Pełna realizacja tej koncepcji wymaga w naszym założeniu ścisłej współpracy z rodzicami. Niezmiernie ważne jest również budowanie właściwych relacji społecznych między uczniami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi.

Zaspokajanie potrzeb, rozwijanie potencjałów i możliwości, wzmacnianie mocnych stron, budowanie wspierającej relacji nauczyciel - uczeń;

kreowanie i wskazywanie wzorców, przekazywanie wartości istotnych z punktu widzenia danej kultury, kształtowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych;

diagnozowanie zagrożeń, wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności pomagające w radzeniu sobie z zagrożeniami, proponowanie alternatywnych sposobów funkcjonowania, ochrona przed niebezpieczeństwami;

diagnozowanie deficytów i konstruowanie sytuacji wychowawczej w taki sposób, by uczeń mógł maksymalnie wykorzystać mocne strony 

doskonalenie uczenia się, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i aspiracji uczniów, zadbanie o wrażliwość poprzez rozwijanie artystycznych umiejętności, inspirowanie do aktywności twórczej;

Aktualności

Trwa akcja Talenciaki. Zrób zakupy i wspomóż ZPE
Trwa akcja Talenciaki. Zrób zakupy i wspomóż ZPE

27.09.2022

Hania, Gabrysia i Miłosz zachęcają do wsparcia! 

Więcej
Przypominamy o Godzinach Ciszy w markecie Auchan
Przypominamy o Godzinach Ciszy w markecie Auchan

27.09.2022

Dziś, jak w każdy wtorek, ludzie z autyzmem i ich rodziny w godz. 15 - 17 zrobią zakupy bez kolejek i bez stresu. 

Więcej
Do wtorku można płacić za obiady w październiku
Do wtorku można płacić za obiady w październiku

26.09.2022

Na wpłaty czekamy do jutra -  27 września 2022 r. Prosimy o przelewy na konto bankowe szkoły: 41 1540 1072 2001 5050 0555 0002. W tytule należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz cel - np. opłata za obiady w październiku br. 

Więcej
Dni Nauki i Sztuki. Wizyta uczniów XV LO
Dni Nauki i Sztuki. Wizyta uczniów XV LO

23.09.2022

Czy antybiotyki szkodzą i jak stworzyć własny model DNA? To tematy tylko niektórych warsztatów, w których uczestniczyli najstarsi uczniowie ZPE. 

Więcej