Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Nasze wartości

Celem Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie jest stworzenie wszystkim uczniom optymalnych warunków do pełnego uczestnictwa w edukacji i zapewnienie im wysokiego poziomu oddziaływań rehabilitacyjnych. Wszystkie działania podejmowane w placówce oparte są na uniwersalnych wartościach etycznych, dziedzictwie kulturowym oraz historycznym naszego państwa i społeczności lokalnej.

Nasze motto: Każde dziecko - potrafi, każde dziecko - chce, każde dziecko - kocha i JEST KOCHANE.

 

  • samodzielność

  • wszechstronny rozwój

  • Integracja społeczna

Koncepcja pracy

Zaspokajanie potrzeb, rozwijanie potencjałów i możliwości, wzmacnianie mocnych stron, budowanie wspierającej relacji nauczyciel - uczeń;

kreowanie i wskazywanie wzorców, przekazywanie wartości istotnych z punktu widzenia danej kultury, kształtowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych;

diagnozowanie zagrożeń, wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności pomagające w radzeniu sobie z zagrożeniami, proponowanie alternatywnych sposobów funkcjonowania, ochrona przed niebezpieczeństwami;

diagnozowanie deficytów i konstruowanie sytuacji wychowawczej w taki sposób, by uczeń mógł maksymalnie wykorzystać mocne strony 

doskonalenie uczenia się, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i aspiracji uczniów, zadbanie o wrażliwość poprzez rozwijanie artystycznych umiejętności, inspirowanie do aktywności twórczej;

Aktualności

Wykaz podręczników do XV LO na rok szkolny 2024/2025
Wykaz podręczników do XV LO na rok szkolny 2024/2025

05.07.2024

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem podręczników do XV LO na rok szkolny 2024/2025

Więcej
Aktywnie po Zdrowie, czyli sportowe wakacje w szkole
Aktywnie po Zdrowie, czyli sportowe wakacje w szkole

02.07.2024

Dzielni uczestnicy codziennie przechodzą kilka dobrych kilometrów, dbając w ten sposób o kondycję i poznając Olsztyn. 

Więcej
Prosimy o głosy w konkursie Idol. Szansa dla Niewidomych
Prosimy o głosy w konkursie Idol. Szansa dla Niewidomych

28.06.2024

Do końca września zbieramy głosy w wojewódzkim etapie konkursu. Szczegóły poniżej. 

Więcej
SPdP z certyfikatem Mtalent firmy Learnetic Polska
SPdP z certyfikatem Mtalent firmy Learnetic Polska

28.06.2024

Co potwierdza że nauczyciele i specjaliści efektywnie wykorzystują nowoczesne metody i technologie w codziennej pracy z uczniami. 

Więcej