Wiceminister edukacji odwiedziła naszą szkołę

Wiceminister edukacji odwiedziła naszą szkołę

17.03.2022

Wiceminister Marzena Machałek, Krzysztof Marek Nowacki, warmińsko - mazurski kurator oświaty oraz Joanna Wilewska, dyrektor Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej MEiN odwiedzili przedszkole specjalne, zespół rewalidacyjny, szkołę podstawową, salę rehabilitacyjną oraz liceum w ZPE. Mieli okazję zobaczyć z bliska zajęcia w poszczególnych placówkach oraz poznać dzieci i młodzież z ZPE. 

Wcześniej byli gośćmi konferencji naukowej, która symbolicznie zainaugurowała SCWEW w ZPE. Wystąpienia wygłosili: 

Marzena Machałek – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji  szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego, Wiceminister Edukacji i Nauki.

Krzysztof Marek Nowacki – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty 

Tomasz Madej – p.o. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji  

mgr Agnieszka Jabłońska, dr Sylwia Przybylińska – SCWEW Olsztyn .Tytuł wystąpienia: SCWEW w Olsztynie – w soczewce codziennych wyzwań. 

dr hab. Katarzyna Ćwirynkało, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Tytuł wystąpienia: Edukacja włączająca – od iluzji do rzeczywistości.  

mgr Sława Agata Gęśla – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Olsztynie Tytuł wystąpienia: Edukacja włączająca w kontekście współpracy specjalistów poradni psychologiczno pedagogicznej z nauczycielami, specjalistami i innymi pracownikami przedszkoli, szkół i placówek  oraz rodzicami. 

dr Anna Jelińska – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Olsztynie Tytuł wystąpienia: Rola nauczyciela współorganizującego w realizacji procesu kształcenia wśród  zróżnicowanej grupy uczniów o indywidualnych potrzebach edukacyjnych.

mgr Danuta Kryszałowicz – Ekspert merytoryczny, Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli Tytuł wystąpienia: Liczy się każde dziecko! Edukacja włączająca w województwie warmińsko-mazurskim  (komunikat). 

Moderator panelu dyskusyjnego: dr hab. Beata Jachimczak, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Temat panelu: Meandry inkluzji szkolnego bycia – ku edukacji jutra. 

 

 

poprzednia aktualność następna aktualność