Ekologia w liczbach i nie tylko

Ekologia w liczbach i nie tylko

17.03.2022

 

Ekologia w liczbach i nie tylko”-konkurs ekologiczny. Odbył się w marcu 2022 roku. Celem konkursu było: 
-zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej. propagowanie idei proekologicznego stylu życia

-rozwijanie kompetencji matematycznych

Konkurs odbył się w SP 4 ( klasa 7a, 7b, 7c, 7d, 8a, 8b, 8c ) i XV LO ( klasa 1 a, 1 b, 1 c, 2a, 2b ).  Uczniowie pracowali w zespole klasowym. Mieli do wykonania 3 zadania. Jedno z zadań było z matematyki, gdzie  na podstawie tekstu źródłowego należało obliczyć ile śmieci wyrzuca czteroosobowa rodzina w ciągu roku oraz ile śmieci produkuje cały blok w ciągu roku. Drugie zadanie było związane z odczytaniem tekstu źródłowego i odpowiedzią na pytania. W tekście pojawiły się takie  pojęcia  jak: ekotarianizm, ogrodowa samowystarczalność, hypermilling, precykling. Trzecie zadanie było praktyczne, wśród przygotowanych opakowań należało wybrać 2 całkowicie bezpieczne dla zdrowia. 

28.04.2022 odbyło się wręczenie dyplomów dla przedstawicieli klas przez panie wicedyrektor ds. SP 4 Marię Jasińską - Zamarję i wicedyrektor ds. LO Katarzynę Łuczko - Ciesielską. Działania koordynowane były przez panią Lidię Skałę, panią Hannę Czarnecką i pana Mariusza Adamowicza. 

poprzednia aktualność następna aktualność