Informacja o bezpłatnych szkoleniach dla rodziców osób z niepełnosprawnością

Informacja o bezpłatnych szkoleniach dla rodziców osób z niepełnosprawnością

20.09.2023

Szkolenia prowadzi Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości  i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP w ramach realizacji projektu "Zrozumienie, komunikacja, wsparcie - szkolenia dla otoczenia osób z niepełnosprawnością" dofinansowanego z funduszy PFRON. Skierowane są do rodziców/członków rodzin/opiekunów prawnych osób z niepełnosprawnością.

Tematy i terminy szkoleń: 

-pierwsza pomoc przedmedyczna (6 godzin) - 06.10.2023 r.

-warsztaty radzenia sobie ze stresem (6 godzin) - 25.10.2023 r.

-wsparcie socjalne i aktualne uwarunkowania prawne dotyczące osób z niepełnosprawnością (6 godzin) - 10.11.2023 r.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj: https://wamacoop.pl/2023/07/18/rekrutacja-na-szkolenia-dofinansowane-z-pfron/

poprzednia aktualność następna aktualność