AUTentYcZni My wystąpią w Teatrze im. Jaracza

AUTentYcZni My wystąpią w Teatrze im. Jaracza

19.09.2023

Aktorzy Integracyjnego Teatru Tańca AUTentYcZni My trenują intensywnie przed występem w Teatrze im. Stefana Jaracza. Spektakl "Pięć tysięcy róż" zaprezentują uczniom olsztyńskich szkół podstawowych w celu szerzenia wiedzy o autyzmie i pokazania potrzeby integracji ludzi z niepełnosprawnościami ze społecznością lokalną. To również wspaniała okazja, aby pokazać sztukę teatralną o wysokiej wartości artystycznej, sztukę piękną i zaangażowaną w głęboki dialog z publicznością, sztukę o dużym ładunku emocjonalnym.

Występ odbędzie się w ramach zadania pn. "Formuła 3 S. "Sztuka - Samodzielność - Spotkanie" w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Od zaradności ku samodzielności - edycja 2023" -  nr umowy DPS-IV/40/2023. Projekt trwa od 1 maja do 31 grudnia 2023 roku. Kwota dotacji wynosi 83 tys. zł.

poprzednia aktualność następna aktualność