W ZPE trwają praktyki studenckie

W ZPE trwają praktyki studenckie

14.09.2023

Praktyki w szkole są integralną częścią kształcenia zawodu nauczyciela. W ZPE odbywają się regularnie, nawet dwa razy w roku. Teraz grupa studentek III i V roku  pedagogiki specjalnej z Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego odbywa praktyczny kurs nauki zawodu w przedszkolu, szkole podstawowej oraz szkole przysposabiającej do pracy. 

Studentki uczestniczą w lekcjach i zajęciach specjalistycznych, przyglądają się pracy szkolnych pracowni oraz sklepiku. Ich zadaniem będzie przygotowanie konspektu i samodzielne poprowadzenie dwóch lekcji. Praktyki pomogą im na pytanie, czy chcą pracować w szkole specjalnej czy może raczej w innym ośrodku lub instytucji. Monika, Ola i Zuza (na zdjęciu z uczniami) widzą swoją przyszłość w szkole jak ZPE. 

poprzednia aktualność następna aktualność