Jak pracujemy w maju?

Jak pracujemy w maju?

04.05.2021

Szanowni Państwo,

W dniach 04 maja – 28 maja  2021 roku w ZPE przyjmujemy następującą organizację pracy:

·  Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi nr 25 pracuje w trybie stacjonarnym;

·  Przedszkole Specjalne nr 11 pracuje w trybie stacjonarnym;

·  Szkoła Podstawowa nr 4 w zakresie klas I – III w trybie stacjonarnym;

· Szkoła Podstawowa nr 4 w zakresie klas IV – VIII  pracuje w trybie mieszanym:  stacjonarnym lub zdalnym, zgodnie z deklaracjami rodziców;

· Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2 pracuje w trybie mieszanym: stacjonarnym lub   zdalnym, zgodnie z deklaracjami rodziców;

· XV Liceum Ogólnokształcące pracuje w trybie stacjonarnym 

W Szkole Podstawowej nr 4, w Szkole Przysposabiającej do Pracy, w XV Liceum Ogólnokształcącym – ustalone dni wolne na czas organizacji egzaminów zewnętrznych (matura i egzamin ósmoklasisty) pozostają bez zmian. 

Niniejszym proszę Państwa o poważne traktowanie zaleceń reżimu sanitarnego: mycie i dezynfekowanie rąk, noszenie maseczek w przestrzeni publicznej, nie lekceważenie objawów grypowych u siebie i osób z rodziny. Tylko przez odpowiedzialne działania uda się powstrzymać rozprzestrzenianie koronawirusa w ZPE, a tym samym zminimalizować ryzyko ponownego zamknięcia placówki.

O wszelkich zmianach będę informować na bieżąco. 

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

Wanda Agnieszka Jabłońska

Dyrektor ZPE

 
poprzednia aktualność następna aktualność