Informacja o płatnościach za obiady w lutym

Informacja o płatnościach za obiady w lutym

23.01.2023

OPŁATY ZA OBIADY SZKOLNE W LUTYM 2023  (zajęcia lekcyjne od 06.02.2023)

Szkoła Podstawowa = 102,00 zł (17 dni roboczych x 6,00 zł dziennej stawki żywieniowej)

Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Przysposabiająca do Pracy = 108,80 zł 17 dni roboczych x 6,40 zł dziennej stawki żywieniowej)

Na wpłaty czekamy 27 stycznia 2023 r, prosimy o przelew na konto bankowe szkoły: 41 1540 1072 2001 5050 0555 0002

W tytule przelewu powinny znaleźć się takie informacje jak:
imię i nazwisko ucznia, klasa oraz tytuł wpłaty (np. wpłata za obiady w lutym)

Prosimy o dotrzymanie terminu, ponieważ wiąże się to z możliwością korzystania dziecka z obiadów na stołówce szkolnej.

Informacje o uzgodnieniu salda, odpisach oraz wszelkie inne można uzyskać od Iwony Rosińskiej, tel: 89/538-92-54, mail: //' + l + d + '<\/span>'); //]]> tyn.pl">

poprzednia aktualność następna aktualność