Akcja ornitologiczna Spring Alive

Akcja ornitologiczna Spring Alive

12.05.2022

 

Uczniowie XV LO uczestniczyli w akcji ornitologicznej Spring Alive. Czym jest ta akcja można przeczytać pod linkiem: https://otop.org.pl/2022/03/21/nauka-obywatelska-dla-ptakow-spring-alive-2022/

 

Odbył się 9.05.2022 spacer ornitologiczny ( Łynostarda, Kortowo ) podczas których członek OTOP-u Mariusz Adamowicz przedstawił na podstawie materiałów własnych i z OTOP-u najważniejsze informacje:

- uczniowie poznali ptaki z naszego sąsiedztwa ( czyli wróbel, mazurek, bogatka i modraszka, kos i szpak, kawka i gawron, jerzyk i oknówka ); dowiedzieli się jak one wyglądają, czy są osiadłe, czym się żywią;

- uczniowie poznali ptaki wędrowne ( wygląd, śpiew ) zwiastujące wiosnę : skowronka, pierwiosnka, bociana białego, kukułkę, jaskółki, jerzyki;

- jak należy prowadzić obserwacje ornitologiczne w okresie lęgowym. 

 

Udało nam się usłyszeć sikory bogatki, wróble, pierwiosnka, ziębę, kwiczoła, kukułkę. Zobaczyliśmy szpaki, kawki, sroki, grzywacza. 

poprzednia aktualność następna aktualność