Historyczne warsztaty w bibliotece pedagogicznej


Uczniowie klas V a i VI a z wychowawczyniami Emilią Szczawińską i Anetą Godlewską wybrali się do Warmińsko – Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie, aby wziąć udział w warsztatach „Historyczne ścieżki Warmii i Mazur”.
Młodzież miała możliwość zapoznać się z historią Warmii oraz Mazur, wzbogacić wiedzę na temat Prusów – rdzennych mieszkańców historycznych krain (życie, wierzenia, materialne świadectwa kultury).
Dodatkowo uczniowie wskazywali czynniki mające wpływ na wyodrębnienie się Warmii, omawiali różnice kulturowe między Warmiakami a Mazurami (gwara, religia, architektura, ubiór), odszukiwali informacje o Warmii w dostępnych źródłach (Internet, zasoby biblioteki), wskazywali na mapie tereny należące do Warmii oraz tłumaczyli znaczenie poszczególnych elementów przedstawionego herbu warmińskiego.
Emilia Szczawińska