ZPE

Poligon dla uczniów na wózkach, czyli aktywna rehabilitacja


W cotygodniowych zajęciach uczestniczą uczniowie w różnym wieku i z różnym stopniem funkcjonowania. Od pierwszoklasistów po młodzież ze szkoły przysposabiającej do pracy, mniej i bardziej samodzielni. Jedynym kryterium jest posiadanie niepełnosprawności ruchowej, poruszanie na wózku inwalidzkim 
 
Aktywną rehabilitację można porównać do poligonu. Uczniowie trenują tutaj umiejętności, które potem przydadzą im się w codzienny życiu. Na przykład jeżdżąc slalomem miedzy słupkami ćwiczą jazdę wózkiem po ciasno zastawionej ulicy. Poruszając się po krzywiznach i wzniesieniach uczą się bezpiecznego poruszania po nierównych chodnikach. Grając w piłkę i rzucając ją do siatki rozwijają koordynację wzrokowo - ruchową, stają bardziej mobilni. 
 
Na zajęciach uczniowie wzmacniają mięśnie, poprawiają komfort życia, samodzielności . - Bardzo ważny jest także aspekt psychologiczny - mówi Magdalena Spiel - Kempińska. - Uczestnicy uczą się pokonywać trudności, wzmacniają poczucie własnej wartości i  wiarę we własne siły.