Zalecenia MEN w sprawie bezpieczeństwa w szkołach

31.08.2020

Dariusz Piontkowski, minister edukacji narodowej ogłosił, że: 

  • Tam, gdzie będzie zwiększone zagrożenie epidemiczne, możliwe będzie przejście na kształcenie na odległość bądź na system mieszany.
  • Dyrektor może zawiesić zajęcia na czas oznaczony za zgodą organu prowadzącego wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
  • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji dróg oddechowych i gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
  • w szkołach obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk - bezzwłocznie po przyjściu do szkoły, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
  • Osoby wchodzące do budynku szkoły powinny mieć możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk.
  • Jeżeli jest taka możliwość, w szatni należy udostępnić uczniom co drugi boks lub wprowadzić różne godziny przychodzenia do szkoły.
  • W miarę możliwości rekomenduje się też taką organizację pracy, która umożliwi zachowanie dystansu i ograniczy gromadzenie się uczniów. Np. poprzez. różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły.  różne godziny przerw lub zajęć na boisku.
  • Należy także unikać częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. Sale lekcyjne mają być wietrzone
  • Uczeń powinien mieć własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi. 
poprzednia aktualność następna aktualność