Ważne: aktualizacja komunikatu Dyrektora ZPE ws. koronawirusa

Ważne: aktualizacja komunikatu Dyrektora ZPE ws. koronawirusa

04.03.2020

 

 

WYTYCZNE W SPRAWIE POSTĘPOWANIA

OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W ZESPOLE PLACÓWEK EDUKACYJNYCH MAJĄCYCH KONTAKT Z OSOBAMI PODEJRZANYMI O ZAKAŻENIE/
ZAKAŻONYMI NOWYM TYPEM KORONAWIRUSA 2019-nCoV

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon, są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. 
Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym
chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

ZALECENIA:

W celu zapobiegania infekcji dróg oddechowych o etiologii wirusowej należy przestrzegać podstawowych zasad higieny, tj.:

  •  Często myć ręce używając mydła i wody.
  •  Dezynfekować ręce środkiem na bazie alkoholu.
  •  Unikać dotykania nieumyta ręką twarzy (ust, nosa, oczu).
  •  Podczas kichania i kaszlu zakrywać usta/nos zgiętym łokciem lub chusteczką jednorazowego użytku, którą należy każdorazowo wyrzucić, a następnie umyć ręce.
  • W miarę możliwości zachowywać bezpieczną odległość od drugiego człowieka (ok. 1m).
  • Szczególnie unikać kontaktu twarzą w twarz z osobą podejrzaną o zakażenie lub zakażoną.
  • Nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi z objawami infekcji dróg oddechowych nie powinni przebywać w pracy.
  • Dzieci/uczniowie z objawami infekcji dróg oddechowych nie powinni przebywać w szkole/przedszkolu.
  • W przypadku zaobserwowania u dziecka/ucznia objawów grypopochodnych, nauczyciel ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie właściwego wicedyrektora.
  • Pracownicy obsługi zobowiązani są do codziennej dezynfekcji klamek, poręczy, sanitariatów.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w Północnych Włoszech lub innych rejonach świata, gdzie stwierdzono zachorowania na koronawirusa:
1. Prosimy o poinformowanie telefonicznie Dyrektora ZPE o powrocie z zagrożonego rejonu,
2. W przypadku, gdy:
1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:
-  bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
-  lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno- zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).
a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.
b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:
- bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
- lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-
zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2-  bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

Nie należy bagatelizować żadnych objawów grypy, gdyż ryzyko związane z zarażeniem się koronawirusem dotyczy wszystkich i istnieje ze względu na migracje
ludzi.
Na bieżąco należy sprawdzać komunikaty publikowane na stronach:
Głównego Inspektoratu Sanitarnego: www.gis.gov.pl
Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie:
http://psseolsztyn.bip.visacom.pl/


Informacja dla pracowników/rodziców:
Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 1368) w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko do 8 roku życia, pracownikowi należy się zasiłek opiekuńczy z tytułu zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem. Jest to zasiłek, który przysługuje jednemu z pracujących rodziców.
Zasiłek wypłacany jest – tak jak świadczenie  chorobowe.

poprzednia aktualność następna aktualność