Uwaga, dziś ogłoszono wyniki egzaminu ósmoklasistów

Uwaga, dziś ogłoszono wyniki egzaminu ósmoklasistów

02.07.2021

Wyniki można sprawdzić w internecie na stronach Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych:  https://oke.lomza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1526

https://cke.gov.pl/informacje-wstepne-o-wynikach-egzaminu-osmoklasisty-w-2021-r/

Uczniowie logują się do systemu za pomocą numeru PESEL oraz hasła otrzymanego w szkole. Po wpisaniu identyfikatora i hasła wyświetli się strona z danymi osobowymi. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będą do odbioru w szkołach 9 lipca.

Egzamin ósmoklasisty odbył się w tym roku w dniach 25 - 27 maja w nieco zmienionej formule,  ze względu na naukę zdalną wymuszoną pandemią koronawirusa. Przystąpienie do testu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a wynik ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej szkoły ponadpodstawowej. Punkty za egzamin stanowią połowę wszystkich punktów możliwych do zdobycia. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie i za inne osiągnięcia, jak np. sukcesy w olimpiadach przedmiotowych. 

poprzednia aktualność następna aktualność