Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Zespół Placówek Edukacyjnych realizuje projekt MAPDOT- Move and Pull Down the Wall. Projekt finansowany jest przez Komisję Europejską w ramach programu „Uczenie się przez całe życie GRUNDTVIG”.

Nr ref: projektu: 2012-1-GB2-GRU06-08550 3

Projekt MAPDOT realizowany jest w partnerstwie z następującymi instytucjami:

  • Karadeniz Autism Sports Club Association (Turcja)
  • Prerag Association (Słowacja)
  • Kinesthetics Cymru Cyf (Walia)
  • Ceska abilympijska asociace, o.s. (Czechy)
  • The Gozo Centre for Art & Crafts (Malta)

Inicjatorzy projektu doświadczyli w jaki sposób sport i działalność artystyczna mogą poprawić jakość życia ludzi niepełnosprawnych. Dlatego też powstał projekt , w którym partnerzy z różnych państw wymieniają się swoimi doświadczeniami oraz przenoszą innowacje do swojej pracy.

Projekt MAPDOT zwraca uwagę na sytuację ludzi niepełnosprawnych, którzy, jak mówi sama nazwa projektu, otoczeni są niewidzialnym murem niepozwalającym im na pełne uczestnictwo w życiu społecznym.

Cel projektu : usunąć wszelkie bariery, aby ludzie niepełnosprawni mogli godnie uczestniczyć w życiu społecznym i doświadczać wszystkiego jako pełnoprawni obywatele.

Jak? Poprzez sport i działalność artystyczną.

Do tej pory miały miejsce spotkania:

Kolejne spotkanie odbędzie się w Turcji, w Trabzon, gdzie znajduje się sportowy ośrodek dla ludzi z autyzmem.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://www.grundtvig.org.pl/projekty-partnerskie