Uroczyste zawieszenie certyfikatów Szkoły Wiernej Dziedzictwu

Uroczyste zawieszenie certyfikatów Szkoły Wiernej Dziedzictwu

18.02.2019

Do projektu "Szkoła Wierna Dziedzictwu" organizowanego przez W- M Kuratorium Oświaty SP 4 i XV LO przystąpiły w roku szkolnym 2017/2018. Otrzymanie certyfikatu wiązało się z wykonaniem wielu zadań. Obie szkoły zawsze przywiązywały uwagę do kształtowania patriotycznych postaw swoich wychowanków. Czynią to ucząc o narodowych dziejach, polskiej literaturze i sztuce, wychowując i przygotowując uczniów do roli odpowiedzialnego człowieka i obywatela na miarę indywidualnych możliwości. 

W kształtowaniu patriotycznych postaw ważną funkcję spełniają: ceremoniał szkoły, uroczystości z okazji narodowych świąt, konkursy historyczne, recytatorskie i wiedzy o regionie, wycieczki turystyczno - krajoznawcze, koła zainteresowań o tematyce regionalnej, współpraca ze środowiskiem lokalnym, projekty edukacyjne o tematyce patriotycznej. 

Działalność została doceniona przez kuratorium oświaty. Na uroczystej gali w Urzędzie Wojewódzkim pod koniec listopada obie szkoły w ZPE otrzymały oczekiwane certyfikaty. W czwartek 14. 02 oba dokumenty zostały umieszczone w szkole. W uroczystości udział wzięły Wanda Agnieszka Jabłońska, dyrektor ZPE, wicedyrektor Sylwia Przybylińska, delegacje uczniów oraz nauczyciele - koordynatorzy Emilia Szczawińska i Aneta Godlewska (SP 4), Robert Bartkowski i Ewa Zawalich (LO XV). 

Certyfikaty otrzymaliśmy na trzy lata. Dołożymy wszelkich starań, by zagościły w naszej szkole znacznie dłużej. 

poprzednia aktualność następna aktualność