Uczyliśmy AAC na uniwersytecie

Uczyliśmy AAC na uniwersytecie

17.11.2023

30.10.2023 i 07.11.2023 przeprowadzono  kampanię społeczną na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim na temat promocji działań w zakresie komunikacji AAC. Studenci mieli okazję porozmawiać z Filipem Chrapowieckim, który na co dzień komunikuje się za pomocą Mówika oraz poznać jego system komunikacji.

Akcję przeprowadzono w ramach projektu Stacja AAC współfinansowanego ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na podstawie umowy nr ROPS-V.614.4.15.2023 z dnia 21.08.2023 r. 

poprzednia aktualność następna aktualność