Szkoła Promująca Zdrowie

 

„Szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do podejmowania działań i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym młodzi ludzie pracując razem z nauczycielami i innymi osobami mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie i warunki życia”. (WHO, 1997)

Założenia Szkoły Promującej Zdrowie

Szkoła
Jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje, ale także żyje, nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się itp. Szkoła jest więc miejscem, w którym społeczność ma nie tylko wywiązywać się z obowiązków, ale także powinna dobrze się czuć. Jest elementem środowiska lokalnego. Jest miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji, ale również do przyszłej pracy zawodowej, jak również do dokonywania „zdrowych” wyborów.

Promująca
Tworząca warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia.
Umożliwia aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.

Zdrowie
Ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być w harmonii. Decyduje o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych.


W roku szkolnym 2020/2021 rozpoczęliśmy starania o włączenie Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie do grona Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
Po spełnieniu wymogów formalnych nasza społeczność szkolna otrzymała certyfikat przynależności do grupy szkół i placówek ubiegających się o Certyfikat Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Promująca Zdrowie”

 

Akt przynależności

List gratulacyjny

 

 

Rok szkolny 2020/2021

 

Problem priorytetowy:

Zagrożenie otyłością wśród dzieci i młodzieży wynikające z niewłaściwych nawyków żywieniowych

 

Nasz cel:

Poprawa nawyków żywieniowych celem eliminacji  produktów niezdrowych z diety