SCWEW to ciągle nowe możliwości

SCWEW to ciągle nowe możliwości

05.01.2022

Z satysfakcją zawiadamiamy, że ze SCWEW współpracuje dr hab. Katarzyna Ćwirynkało, profesor Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego. Dziś (5.01) spotkała się z Wandą Agnieszką Jabłońską, liderem SCWEW. Wygłosi też wykład inauguracyjny na konferencji  z okazji otwarciu instytucji, która odbędzie się w okolicach marca br. 

Dr hab. Katarzyna Ćwirynkało jest autorką wielu cenionych prac naukowych poświęconych problematyce niepełnosprawności. Na co dzień pracuje w Katedrze Pedagogiki Specjalnej i Resocjalizacji Wydziału Nauk Społecznych UWM. Jako naukowiec i praktyk wzmocni zaplecze intelektualne SCWEW z korzyścią przede wszystkim dla uczniów. 

SCWEW działa od 1 lipca 2021 r.  Rolę pełni Szkoła Podstawowa nr 4 Specjalna dla Uczniów z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi. Swoim wsparciem SCWEW obejmuje siedem placówek ogólnodostępnych: Przedszkole Miejskie nr 19 w Olsztynie, Szkołę Podstawową nr 12 w Olsztynie, Szkołę Podstawową nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie, Szkołę Podstawową nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie, Szkołę Podstawową im. 11 Listopada w Rusi, V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy w Olsztynie oraz Branżową Szkołę I Stopnia Nr 5 w Olsztynie.

Głównym zadaniem SCWEW jest udzielanie wsparcia placówkom ogólnodostępnym w zakresie doskonalenia kompetencji kadry i zapewnienia wszystkim dzieciom/uczniom możliwości pełnego rozwoju, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i możliwości.

poprzednia aktualność następna aktualność