Rozpoczynamy nowy projekt Erasmus +

Rozpoczynamy nowy projekt Erasmus +

11.10.2023

Rozpoczynamy współpracę w ramach projektu Erasmus + KA220 Partnerstwo Strategiczne w ramach współpracy. Tytuł projektu: Let’s adapt through ITC nr 2023-1-RO01-KA220-SCH- 000160489. Koordynatorem projektu jest Scoala Gimnaziala Speciala Pascani  z Rumunii. Partnerami projektu są szkoły specjalne z Portugalii, Włoch, Turcji oraz Polski  (ZPE Olsztyn).

Głównym celem projektu jest właściwe wykorzystanie narzędzi ICT w edukacji specjalnej przez nauczycieli w szkole oraz przez rodziców w domu. Celem projektu jest również wymiana dobrych praktyk między nauczycielami z krajów partnerskich, wypracowanie metod oraz technik właściwego korzystania z narzędzi ICT, które ułatwią integrację uczniów ze społeczeństwem.

Projekt rozpoczął się 1.10.2023 i będzie trwał przez najbliższe 24 miesiące. Odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie online, podczas którego koordynator projektu oraz partnerzy omówili główne cele oraz zadania do realizacji. Projekt jest skierowany do nauczycieli, którzy pracują z uczniami o szczególnych potrzebach i dążą do poprawy jakości oferowanych usług edukacyjnych poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy edukacją specjalną a edukacją włączającą w zakresie wykorzystania technologii w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach. C

elem projektu jest także identyfikacja negatywnych skutków niewłaściwego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz przeprowadzenie sesji informacyjnych na ten temat. /Koordynatorem w ZPE jest Ewa Wincel. 

poprzednia aktualność następna aktualność