Pomoc osobom z autyzmem

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom o Podobnych Zaburzeniach w Rozwoju w Olsztynie
ul Jarocka 51/1, 10-699 Olsztyn, tel. (89) 678-14-79, 
KRS 0000049488

Dokumenty do pobrania:
       Statut SPOA
       Deklaracja Członkostwa


Stowarzyszenie powstało w 1997roku i ma na celu pomoc osobom autystycznym i ich rodzinom w naszym regionie. Od roku 2002 prowadzimy Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie. W roku 2004 otrzymaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. Informacja o tym jest umieszczona w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz na stronie internetowej (www.ngo.pl).
Wszystkich, którzy chcą nas wesprzeć zachęcamy gorąco do przekazania nam 1% swojego podatku.
Wszystkim darczyńcom z góry serdecznie dziękujemy!

 

Przewodniczący Stowarzyszenia- Jerzy Michno

Numery kont naszego Stowarzyszenia:
PKO S.A. o/Olsztyn
39 1240 5598 1111 0010 5361 6185 - konto podstawowe Stowarzyszenia

 

KRS 0000049488

 

Sprawozdania:

Rok 2013

 

Rok 2014

 

Rok 2015