Nowa własna innowacja pedagogiczna: Teatr Pełen Emocji

Nowa własna innowacja pedagogiczna: Teatr Pełen Emocji

12.01.2022

Projekt "Teatr Pełen Emocji ma status innowacji pedagogicznej.  W największym skrócie polega na tym, że uczniowie  klas V- VIII szkoły podstawowej na zajęciach pozalekcyjnych kółka teatralnego przygotowują przedstawienia poświęcone różnym emocjom. Spektakle będą nagrane i prezentowane na lekcjach wychowawczych w klach III - IV.

Po obejrzeniu spektaklu młodsi uczniowie podczas dyskusji z nauczycielem będą dzielić się spostrzeniami na temat problemu pokazanego w sztuce i określać uczucia towarzyszące poszczególnym bohaterom. Następnie pod kierunkiem wychowawcy ustalą rozwiązanie trudnej sytuacji, utrwalą schemat prawidłowego postępowania dzięki wskazówkom wypisanym na planszy. Skorzystają oczywiście ich starsi koledzy, aktorzy spektaklu. Zabawa w teatr stwarza im okazję do wyzwolenia twórczego potencjału, kształtuje poczucie odpowiedzialności za efekty pracy całego zespołu, uczy nowych umiejętności społecznych. 

Pierwszymi emocjami - problemami pod dyskusję będą stres, złość i agresja. Szymon, Krzysztof, Maks, Krzysztof i Wiktor dziś na próbie generalnej przygotowywali się nagrania spektaklu. Docelowo do czerwca zostaną pokazane trzy sztuki ukazujące stres, przemoc słowną i fizyczną, a także tolerancję. W czerwcu nastąpi podsumowanie dokonań artystycznych w formie filmu, który zostanie zaprezentowany rodzicom dzieci biorących udział w innowacji. 

Autorką projektu jest Aneta Godlewska, polonistka szkoły podstawowej ZPE. Uczestniczą współtwórcy Joanna Zadrożna, Aneta Tyszka, Aleksandra Rogowska, Lucyna Kulawczuk, Iga Mieloch, Katarzyna Skorupska.

poprzednia aktualność następna aktualność