Kreatywne i zero waste

Kreatywne i zero waste

10.07.2022

Uczniowie SPdP wiedzą, że sposób postępowania z odpadami  ma bardzo duży wpływ na środowisko, które nas otacza. Dziś część odpadów można ponownie wykorzystać, a nawet wytworzyć energię cieplną i elektryczną. Ale można też je wykorzystać do konkursu „Eko- kreatywne nakrycie głowy”, który odbył się w szkole.

Młodzież jak zawsze zaskoczyła swoją kreatywnością. Oto fotorelacja.