Informacja o płatnościach za obiady w grudniu

Informacja o płatnościach za obiady w grudniu

22.11.2022

Cena obiadów w szkole podstawowej: 96,00 zł (16 dni roboczych x 6,00 zł). Cena obiadów w liceum ogólnokształcącym i szkole przysposabiającej do pracy: 102,40 zł (16 dni x 6,40 zł). 


Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 28 listopada 2022 r. na konto bankowe szkoły: 41 1540 1072 2001 5050 0555 0002. W tytule przelewu należy wpisać informacje jak imię i nazwisko ucznia, klasę oraz cel wpłaty (np. za obiady w grudniu 2022 ). Prosimy o terminowe uiszczenie należności, ponieważ wiąże się to z możliwością korzystania dziecka z obiadów na stołówce szkolnej.


 

Uzgodnienie salda, informacje o odpisach  można uzyskać pod telefonem 89/538-92-54 u Iwony Rosińskiej lub droga elektroniczną:

poprzednia aktualność następna aktualność