Informacja o opłatach za obiady w grudniu

Informacja o opłatach za obiady w grudniu

21.11.2023

Cena obiadów w szkole podstawowej = 96 zł (16 dni roboczych x 6,00 zł dziennej stawki żywieniowej), w liceum i szkole przysposabiającej do pracy = 102,40 zł (16 dni roboczych x 6,40 zł dziennej stawki żywieniowej). Wpłat należy dokonać do poniedziałku 27.11 na konto bankowe szkoły: 41 1540 1072 2001 5050 0555 0002. W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko, klasę dziecka oraz cel wpłaty, np. "opłata za obiady w grudniu". 

Prosimy o terminowe wpłaty, w przypadku nieuregulowania należności dziecko nie będzie mogło korzystać z obiadów w szkole. 

Informacje w sprawie uzgodnienia salda oraz o odpisach można uzyskać od Iwony Rosińskiej, tel. 89/538-92-54; mail: //' + l + d + '<\/span>'); //]]> tyn.pl">

Fot:#Pinterest. 

 

 

 

 

poprzednia aktualność następna aktualność