Erasmus+ Współpraca ze szkołą Motylek z Czech

Projekt koncentruje się na rozwoju innowacyjnych praktyk poprzez wymianię doświadczeń i w oparciu o wzajemną współpracę między szkołą Motylek a ZPE  w zakresie edukacji dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim.

W trakcie projektu obie szkoły koncentrują się na podnoszeniu jakości i przydatności możliwości edukacyjnych w nauczaniu dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

W ramach projektu pracownicy obu szkół będą doskonalić i rozwijać swoje umiejętności w pracy w różnych dyscyplinach, badając podejścia stosowane w obu szkołach i krajach. Obie szkoły skupią się na  podnoszeniu jakości i przydatności oferowanej edukacji, a także na nowym i innowacyjnym podejściu do promowania i rozpowszechniania dobrych praktyk.


 

W ramach projektu odbyły się następujące działania główne:
Rok 2021: 

 • wymiana życzeń, własnoręcznie wykonanych prezentów, kartek świątecznych; 
 • tworzenie i wymiana ilustracji, rysunków, kolaży prezentujących szkoły w
 • Polsce i w Czechach;
 • Erasmus Day;
 • konkurs na logo projektu w obu szkołach;
 • pierwsza wizyta wiceyrektor Marii Jasińskiej Zamarja i koordynator Magdy Jaroszewskiej  w szkole Motylek z udziałem w Motylek Art Show
 • świąteczne spotkanie uczniów online, wspólne kolędowanie. 

Rok 2022:

 • wizyta nauczycieli Marka Jeza i Viktora Sedlaka w ZPE (luty);
 • wizyta nauczycielek Lidii Giers i Karoliny Wiśniewskiej w szkole Motylek
 • (kwiecień);
 • wizyta nauczycielek Veroniki Brchelowej i Dany Hajduskowej w ZPE (maj);
 •  Erasmus Day;
 • wizyta uczniów i nauczycieli ZPE w szkole Motylek, występy uczniów w muzycznym przedsięwzięciu Motylek Art Show
 • warsztaty online. 

Rok 2023: 

 • wizyta wieloosobowej delegacji nauczycieli i uczniów ZPE w szkole Motylek (kwiecień); 
 • wizyta nauczycielek Iveta Ricarova i Jana Oskwarkova w ZPE ( luty/marzec )
 • wizyta nauczycielek Sylwia Jankowska i Alicja Czernysz- Przybylak ( kwiecień)
 • wizyta dwunastoosobowej delegacji nauczycieli i uczniów szkoły Motylek ZPE (czerwiec). 

   

Linki do filmów dokumentujących współpracę: 

https://www.youtube.com/watch?v=9MfOiS-hdwQ&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=mpcBtQP5-OE&feature=youtu.be
 

http://kopernik.tv/nauka/7629,erasmus-w-zespole-placowek-edukacyjnych

http://kopernik.tv/nauka/7626,wymiana-dobrych-praktyk-z-czechami

https://www.youtube.com/watch?v=70B9xALqeHQ&t=48s

https://www.youtube.com/watch?v=v3HI23UaqCc&ab_channel=NiebieskieOko


 


 Główne cele projektu to:

 • szansa na spontaniczną komunikację i interakcję między uczniami, nauczycielami, szkołami
 • badanie stylów nauczania i uczenia się w obu szkołach, zastosowanie wiedzy w praktyce ( hipoterapia, dogoterapia, arteterapia, ogrodnictwo, masaż, Halliwick, terapia trampowa, snoezelen wykorzystaniu nowoczesnych technologii w celu usprawnienia  analizy  i oceny postępów oraz wsparcia w nauce uczniów.

   

 
Koordynator projektu: ZS a MS Motylek School , Czech Republic
Partner projektu: Zespół Placówek Edukacyjnych, Poland/ szkolny koordynator:
Magda Jaroszewska