Erasmus+ Współpraca ze szkołą Motylek z Czech

Projekt koncentruje się na rozwoju innowacyjnych praktyk poprzez wymianię doświadczeń i w oparciu o wzajemną współpracę między szkołą Motylek a ZPE  w zakresie edukacji dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. W trakcie projektu obie szkoły koncentrują się na podnoszeniu jakości i przydatności możliwości edukacyjnych w nauczaniu dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W ramach projektu pracownicy obu szkół będą doskonalić i rozwijać swoje umiejętności w pracy w różnych dyscyplinach, badając podejścia stosowane w obu szkołach i krajach. Obie szkoły skupią się na  podnoszeniu jakości i przydatności oferowanej edukacji, a także na nowym i innowacyjnym podejściu do promowania i rozpowszechniania dobrych praktyk.

Do lutego 2021 odbyły się zdalnie następujące działania:

  • wymiana życzeń, własnoręcznie wykonanych prezentów, kartek świątecznych 
  •  tworzenie i wymiana ilustracji, rysunków, kolaży prezentujących szkoły w Polsce i w Czechach,
  • świąteczne spotkanie uczniów online, wspólne kolędowanie

Główne cele projektu to
szansa na spontaniczną komunikację i interakcję między uczniami, nauczycielami, szkołami
badanie stylów nauczania i uczenia się w obu szkołach, zastosowanie wiedzy w praktyce ( hipoterapia, dogoterapia, arteterapia, ogrodnictwo, masaż, Halliwick, terapia trampowa, snoezelen wykorzystaniu nowoczesnych technologii w celu usprawnienia  analizy  i oceny postępów oraz wsparcia w nauce uczniów
 

Koordynator projektu: ZS a MS Motylek School , Czech Republic
Partner projektu: Zespół Placówek Edukacyjnych, Poland/ szkolny koordynator: Magda Jaroszewska