Certyfikaty 'Szkoła wierna dziedzictwu'

Certyfikaty 'Szkoła wierna dziedzictwu'

03.12.2018

Miło nam poinformować, że Szkoła Podstawowa Nr 4 oraz XV Liceum Ogólnokształcące, wchodzące w skład Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie, otrzymały Certyfikaty „SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU”, przyznawane przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.
Trzyletni certyfikat jest przyznawany szkołom, które promują postawy patriotyczne oraz podejmują zintegrowane działania mające na celu kształtowanie tożsamości narodowej i regionalnej, upowszechnianie wiedzy na temat polskiej historii i kultury, a także walorów przyrodniczych i krajoznawczych. 
Nasze szkoły zawsze przywiązywały uwagę do kształcenia patriotycznych postaw swoich wychowanków. Czynią to m.in. poprzez nauczanie o narodowych dziejach, polskiej literaturze i sztuce, pielęgnując ojczysty język, wychowując i przygotowując swych uczniów do roli odpowiedzialnego człowieka i obywatela na miarę ich indywidualnych możliwości. 
W kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich ważną funkcję spełniają między innymi:
ceremoniał szkolny, a w szczególności Hymn Państwowy,
uroczystości patriotyczne z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości, uchwalenia Konstytucji 3-go Maja czy Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych organizowane przez nauczycieli i uczniów 
w szkole, konkursy historyczne, recytatorskie, wiedzy o regionie, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, koła zainteresowań o tematyce regionalnej, współpraca ze środowiskiem lokalnym,czytelnictwo książek i czasopism o tematyce patriotycznej.

Więcej o Certyfikacie:
https://olsztyn.tvp.pl/…/edukacja-patriotyczna-ze-znakiem-j…
http://old.ko.olsztyn.pl/?main=2&sub=154
https://www.ko.olsztyn.pl/…/lista-szkol-placowek-nagrodzon…/

poprzednia aktualność następna aktualność