Akcja Adaptacja - nowa innowacja pedagogiczna w ZPE

Akcja Adaptacja - nowa innowacja pedagogiczna w ZPE

27.02.2020

Program "Akcja Adaptacja" napisały Aleksandra Pajewska i Milena Lewandowska. Na początek, pilotażowo,  uczestniczą w nim uczniowie klas VI g Ilony Dębskiej i VIII e Magdaleny Rutkowskiej - Curzydło.

Idea polega na tym, że raz w tygodniu dzieci wybierają się na lekcje do szkoły przysposabiającej do pracy. Tutaj robią to samo, co ich starsi koledzy i co ich czeka po ukończeniu szkoły podstawowej. Na ostatnich warsztatach samodzielnie wyrabiały mydło w pracowni kreatywnej Parku Pracy. Poznawały nauczycieli, klasy i rozkład dnia w SPDP, w naturalny bezstresowy sposób przygotowując do nauki na wyższym szczeblu edukacji. I taki jest właśnie główny cel programu: wdrożenie i adaptacja uczniów do nowego etapu edukacyjnego. 

Wartością dodaną projektu jest fakt, że współpraca uczniów pociąga za sobą współpracę nauczycieli, ogólnie rzecz biorąc pomaga w integracji szkolnej społeczności. W proces włączeni będą także rodzice, by odpowiednio wcześnie poznali zasady SPDP i mogli jeszcze silniej wspierać swoje dziecko. Autorki projektu zwracają też szczególną uwagę na naturalną i przyjazną atmosferę, która sprzyja budowaniu owocnej współpracy. 

Program w tym roku realizowany jest po raz pierwszy, z pewnością jednak stanie się stałym elementem kształcenia w ZPE. Na podsumowania jest jeszcze za wcześnie, już jednak wiadomo, że uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach. 

 

poprzednia aktualność następna aktualność