W ZPE ruszają pierwsze zajęcia. Szczegóły w komunikacie Dyrektora ZPE

W ZPE ruszają pierwsze zajęcia. Szczegóły w komunikacie Dyrektora ZPE

03.06.2020

Komunikat

Informujemy, iż od dnia 18 maja br. wznawiamy stopniowo pracę przedszkoli i szkół  wchodzących w skład Zespołu Placówek Edukacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej oraz wytycznymi GIS, MZ.

Od 18 maja z zachowaniem procedury reżimu sanitarnego:
 

- wznawiamy  pracę przedszkoli dla Rodziców pracujących;

- uruchamiamy dla dzieci i młodzieży uczęszczających do ZPE możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno - wychowawczych, rewalidacyjnych oraz  wczesnego wspomagania za zgodą Rodziców. O terminie rozpoczęcia zajęć Rodzice, którzy zadeklarowali chęć uczestniczenia dzieci/ młodzieży w wyżej wymienionych rodzajach  zajęć, zostaną poinformowani indywidualnie przez wychowawcę klasy/grupy.

Ponadto z zachowaniem procedury reżimu sanitarnego:

Zbieramy dane do podjęcia decyzji o możliwości wznowienia zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej  od dnia 25 maja. Wznowienie ww. zajęć będzie możliwe z uwzględnieniem wytycznych sanitarnych.

 Od 25 maja organizujemy na terenie szkoły konsultacje dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej. O sposobie i terminie konsultacji zostaniecie Państwo poinformowani indywidualnie przez wychowawcę klasy.

Od dnia 1 czerwca - organizujemy konsultacje dla wszystkich uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu Placówek Edukacyjnych. 

Wszystkie działania podejmujemy z uwzględnieniem wytycznych sanitarnych oraz możliwościami organizacyjnymi Zespołu Placówek Edukacyjnych.

O szczegółach podejmowanych działań  będziecie Państwo na bieżąco informowani na stronie ZPE oraz przez wychowawców grup/ klas.

 

Z poważaniem

Dyrektor ZPE

Wanda Agnieszka Jabłońska  

 

Informacje dodatkowe:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna – plik w wersji pdf  

Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf

Rewalidacja w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf

poprzednia aktualność następna aktualność