Projekt SCWEW wdrażamy wzorcowo

Projekt SCWEW wdrażamy wzorcowo

13.10.2021

Pierwszy etap działalności Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Olsztynie zakończył się sukcesem - tak uważa Pani Ewa Kaliszuk, Wiceprezydent Olsztyna, która dziś spotkała się z Panią Dyrektor Wandą Agnieszką Jabłońską w sprawie podsumowania dotychczasowych praktyk. Dziękujemy i działamy dalej! 

Przypomnijmy: ZPE Szkoła Podstawowa nr 4 w Olsztynie od 1 lipca 2021 r. pełni rolę pierwszego - i na razie jedynego w regionie - Specjalistycznego Centrum Wspierania Edukacji Włączającej w ramach projektu wdrożeniowego realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Idea projektu polega na tym, że ogólnodostępne szkoły i przedszkola korzystają z doświadczeń, sprzętu i specjalistycznej kadry placówek specjalnych w celu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

Oferta SCWEW z założenia jest kompleksowa i wielowymiarowa, skierowana do nauczycieli, uczniów, rodziców. To m.in. działalność doradcza i edukacyjna w sprawie doboru metod kształcenia do potrzeb uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w placówkach ogólnodostępnych, pomoc w doborze odpowiednich pomocy edukacyjnych, organizacja szkoleń dla nauczycieli oraz konferencji. Wszystko po to, by maksymalnie wykorzystać potencjał każdego ucznia i zapewnić wszystkim dobrą edukację. 

http://www.ore.edu.pl

 

poprzednia aktualność następna aktualność