Nowe zasady bezpieczeństwa: ważny komunikat Dyrektora ZPE

Nowe zasady bezpieczeństwa: ważny komunikat Dyrektora ZPE

30.11.2020

Szanowni Państwo,

od 28 listopada 2020 r. zostały wprowadzone nowe zasady bezpieczeństwa i ograniczeń w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniem wirusa SARS-CoV-2.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w budynkach użyteczności publicznej, w tym oświaty:

nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba (wskazany termin - do dnia 27 grudnia 2020 r.)

Zakrywanie ust i nosa nie dotyczy między innymi:

  • dziecka do ukończenia 5. roku życia;
  • osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim. W przypadku możliwości kontroli opiekun musi jednak posiadać dokument potwierdzający niepełnosprawność, np. orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie Za Życiem.

Szanowni Państwo,

proszę o przestrzeganie wskazanych obostrzeń. Proszę również  o odpowiedzialne zachowanie oraz dbałość o zdrowie własne i swoich Rodzin.

Z wyrazami szacunku

Wanda Agnieszka Jabłońska

Dyrektor ZPE 

poprzednia aktualność następna aktualność