Pilne: ważny komunikat Dyrektora ZPE

Pilne: ważny komunikat Dyrektora ZPE

09.10.2020

Szanowni Państwo,

W związku z tym, iż od 10 października cała Polska jest objęta strefą żółtą, informuję iż mogą nastąpić zmiany dotyczące Procedur związanych z zapobieganiem Covid - 19 w Zespole Placówek Edukacyjnych  Na bieżąco będziemy podejmować decyzje zgodnie z wytycznymi MEN, GIS, MZ i informować Państwa o zmianach. 

W związku z powyższym proszę o przestrzeganie dotychczasowych zasad bezpieczeństwa w szczególności dotyczących przyprowadzania do placówki tylko zdrowych dzieci, wchodzenia do ZPE wyznaczonymi wejściami.  

Jednocześnie przypominam o obowiązku stosowania osłony  ust i nosa w przestrzeni wspólnej oraz  publicznej a także zachowaniu dystansu. 

z wyrazami szacunku oraz życzeniami zdrowia

Wanda Agnieszka Jabłońska

 

poprzednia aktualność następna aktualność