Zespół Placówek Edukacyjnych realizuje projekt MAPDOT- Move and Pull Down the Wall


 

Zespół Placówek Edukacyjnych realizuje projekt MAPDOT- Move and Pull Down the Wall. Projekt finansowany jest przez Komisję Europejską w ramach programu  „Uczenie się przez całe życie GRUNDTVIG”.

 

Nr ref: projektu: 2012-1-GB2-GRU06-08550 3

 

Projekt MAPDOT realizowany jest w partnerstwie z następującymi instytucjami:

  • - Karadeniz Autism Sports Club Association (Turcja)
  • - Prerag Association (Słowacja)
  • - Kinesthetics Cymru Cyf (Walia)
  • - Ceska abilympijska asociace, o.s. (Czechy)
  • -The Gozo Centre for Art & Crafts (Malta)       

 

         

Inicjatorzy projektu doświadczyli w jaki sposób sport i działalność artystyczna mogą poprawić jakość życia ludzi niepełnosprawnych. Dlatego też powstał projekt , w którym partnerzy z różnych państw wymieniają się swoimi doświadczeniami oraz przenoszą innowacje do swojej pracy .

Projekt MAPDOT zwraca  uwagę na sytuację ludzi niepełnosprawnych, którzy, jak mówi sama nazwa projektu, otoczeni są niewidzialnym murem niepozwalającym im na pełne uczestnictwo w życiu społecznym. 

Cel projektu : usunąć wszelkie bariery, aby ludzie niepełnosprawni mogli godnie uczestniczyć w życiu społecznym i doświadczać wszystkiego jako pełnoprawni obywatele.

 

Jak? Poprzez sport i działalność artystyczną.

 

Do tej pory miały miejsce spotkania:

- Walia (22.10. - 25.10.2012)

- Malta (14.03. - 18.03.2013)
  http://www.timesofmalta.com/articles/view/20130324/gozo/Grundtvig-delegates-meet.462707

 

Kolejne spotkanie odbędzie się w Turcji, w Trabzon, gdzie znajduje się sportowy ośrodek dla ludzi z autyzmem.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.grundtvig.org.pl/projekty-partnerskie