Ślubowanie pierwszych klas gimnazjum i SPDP


Uroczystość ślubowania rozpoczęło wspólne odśpiewanie hymnu państwowego. Punktem kulminacyjnym było złożenie przysięgi. Uczniowie przyrzekali dbać o dobre imię szkoły, dobrze się uczyć, być koleżeńskim i tolerancyjnym. Niektórzy ślubowali werbalnie, inni z pomocą piktogramów. Następnie Wanda Agnieszka Jabłońska, dyrektor ZPE, wręczyła akty mianowania na ucznia młodzieży z sześciu klas pierwszych SPDP. Licealistów w grono uczniów symbolicznie przyjęła Sylwia Przybylińska, wicedyrektor ZPE.

Zdecydowana większość ślubujących uczy się w ZPE od kilku a nawet kilkunastu lat, przygodę z placówką rozpoczęli w przedszkolu. Dziś kontynuują ścieżkę edukacyjny na wyższym szczeblu, ucząc się prostych zawodów i życiowej samodzielności. Ich wychowawcami są: Maria Chmielewska, Agnieszka Karpowicz, Beata Malko, Aneta Mościbrocka, Michał Śliwiński (SPDP) oraz Robert Bartkowski (LO).

Dyrektor Jabłońska pogratulowała i złożyła życzenia nie tylko uczniom, ale także ich rodzicom i nauczycielom. - Życzę, żebyście zawsze pamiętali, że w życiu zawsze warto być przyzwoitym - mówiła.

Po części oficjalnej uczestnicy udali się na część mniej oficjalną - słodki poczęstunek w Parku Pracy.