Zapraszamy na szkolenie o zespole Aspergera


Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce w Olsztynie zaprasza nauczycieli na szkolenie pt. „Zespół Aspergera – od rozwoju do terapii”.

Szkolenie odbędzie się w dniu 27 października 2018 r. w siedzibie Stowarzyszenia Wyjątkowe Serce w Olsztynie przy ul. Turowskiego 1.

Szkolenie poprowadzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz ich rodzicami, na co dzień pracownicy Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie.

Zainteresowanych Państwa uczestnictwem w szkoleniu prosimy o przesłanie wypełnionego oraz własnoręcznie podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres e-mailowy: b.kucharzewska@wyjatkoweserce.pl. W razie pytań prosimy o kontakt z panią Beatą Kucharzewską pod nr tel. 89 538 92 61.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do dnia 17 października 2018 r. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje data zgłoszenia (w przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednej placówki edukacyjnej będą zakwalifikowane maksymalnie dwie osoby). Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym.
Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają potwierdzenie uczestnictwa drogą mailową na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy do dnia 19 października 2018 r.