Mówić bez słów. Październik Światowym Miesiącem AAC


W tym roku październik już po raz dziesiąty obchodzony jest jako Światowy Miesiąc AAC - Augmentative and Alternative Communication, czyli komunikacji wspierającej i alternatywnej. Metoda polega na porozumiewaniu się za pomocą gestów, symboli czy specjalnych tabletów. Tegoroczne hasło brzmi "Bądź liderem AAC".

Tradycyjnie w akcję włącza się ZPE, gdzie terapeuci od lat stosują metody komunikacji alternatywnej w codziennej pracy. Koordynatorem obchodów jest Beata Kułakowska, nauczyciel przedszkola specjalnego ZPE. Uczestniczą Ewa Targońska, Małgorzata Wolman, Lidia Giers, Martina Skałuba i Marta Chodyko - Gilas.

- Będziemy m.in. organizować szkolenia dla rodziców zainteresowanych wprowadzeniem tych metod u dziecka - mówi Beata Kułakowska. - Przedstawimy też szerzej autorski projekt pod nazwą "Strategiczna Grupa AAC".