Innowacja pedagogiczna w przedszkolu: Strategiczna Grupa AAC


Kinga (na zdjęciu po lewej) ma autyzm, Ola- porażenie mózgowe. Obie nie mówią werbalnie, ale doskonale porozumiewają się za pomocą specjalnych narzędzi - tabletu, go - talka, gestów Makatonu, książki do komunikacji z wykorzystaniem symboli PECS czy piktogramów.  Żeby jak najszybciej i najlepiej rozwijać umiejętności, obie dziewczynki od września uczęszczają do jednej specjalnie wyprofilowanej przedszkolnej grupy, ukierunkowanej na naukę komunikacji alternatywnej. Grupa skierowana jest dla dzieci nie- i słabomówiących, ogólnie z trudnościami komunikacyjnymi. Nazywa się "Strategiczna Grupa AAC" i została wpisana na listę innowacji pedagogicznych Warmińsko - Mazurskiego Kuratorium Oświaty. Program, napisany przez Ewę Targońską, Beatę Kułakowską oraz  Elżbietę Chilińską- Karpowicz, ma więc szansę stać się program ogólnopolskim dla dzieci nie - i słabomówiących, z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami. 

Na czym polega innowacyjność grupy? - Każde dziecko ma zagwarantowany dostęp do specjalistycznego sprzętu AAC i własny plan komunikacyjny. Umiejętności AAC wykorzystuje w swobodnej zabawie, codziennych czynnościach, w naturalny sposób rozwijając  umiejętności porozumiewania się - tłumaczą terapeutki. -  W ten sposób uczestnicy uczą się wyrażania własnych potrzeb i stanów emocjonalnych, wypracowują schematy sprzyjające rozwoju mowy. Celem grupy jest także propagowanie metod AAC wśród nauczycieli, specjalistów i rodziców. Dlatego prowadzimy również wypożyczalnię książek komunikacyjnych i innych pomocy AAC. 

Terapeutki podkreślają, że komunikacja alternatywna w żaden sposób nie hamuje rozwoju mowy werbalnej, a wręcz przeciwnie. - Pozwala dzieciom odkryć, czym jest porozumiewanie się i w wielu przypadkach prowadzi do poprawy komunikacji także poprzez mówienie - mówią nauczycielki. - Nie każde dziecko może nauczyć się mówić, każde jednak może nauczyć się skutecznej komunikacji.