Nowy obywatelski projekt gimnazjalistów ZPE


Działania, które realizowane będą w ramach projektu mają zmierzać do upowszechnienia wśród młodzieży wiedzy i umiejętności korzystania z praw dyktowanych przez Konwencję o Prawach Dziecka. Obszar naszych działań będzie skupiał się wokół trzech praw: do nazwiska i obywatelstwa, rozwijania swoich zainteresowań oraz opieki medycznej.
Pierwszym krokiem realizacji projektu było zapoznanie ze sobą uczniów biorących udział w przedsięwzięciu. Uczniowie ZPE w Olsztynie przesłali uczniom SOSW nr 1 w Elblągu autoprezentację uczestników projektu.
Projekt koordynuje: Anna Napiórkowska
https://prezi.com/p/v-9lr4s6npj3/uczniowie-zpe/