Niewidomi patrzą słuchem i dotykiem


 
 
Mimo że ZPE jest szkołą ukierunkowaną na pomoc dzieciom z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi, od wielu lat prowadzone są tutaj akcje i kampanie na rzecz wsparcia osób niewidomych i słabowidzących. 
Dziś odwiedził ZPE Daniel Rupiński, niewidomy muzyk, trębacz odgrywający codziennie hymn Olsztyna z wieży ratuszowej. Uczestniczył w zajęciach świetlicowych, żeby uświadomić uczniom, że ludzie niewidzący potrafią świetnie sobie radzić z codziennymi czynnościami. Zademonstrował, jak doskonale i szybko czyta alfabetem Breille`a, przesuwając palce po wypukłych znakach. Mówił też o Olsztynie, o tym, jak to jest być muzykiem kojarzonym z miastem. 
 
Zajęcia zorganizowały Elżbieta Andrulonis i Ewa Szymańska. - Chodzi o uwrażliwienie na osoby niewidome i słabowidzące, pokazanie jak potrafią sobie radzić, pokonywać trudności - mówi Elżbieta Andrulonis.