Zostały dwa tygodnie na rozliczenie PIT-ów....


https://mojpit.pl/_serce

To nic nie kosztuje, zajmuje chwilę, a może wiele zmienić. Pieniądze z 1 proc. przeznaczamy głównie na dodatkową terapię i rehabilitację dzieci i młodzieży z ZPE oraz wczesne diagnozy autyzmu, tak ważne w skutecznej terapii. 

Plakat przygotowała Milena Lewandowska, nauczyciel - kierownik pracowni biurowej Parku Pracy ZPE.