Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną uczą się empatii i komunikacji


Projekt „Mów do mnie” trwa przez cały drugi semestr roku szkolnego 2017/2018. Skierowany jest do uczniów klas IV – VII z niepełnosprawnością intelektualną. W jednym miesiącu wyzwanie realizują trzy/cztery klasy. Na czym polega? Najszybciej tłumaczy to krótki film https://www.youtube.com/watch?v=HbWn4fty9Gg&feature=youtu.be

- Głównym celem projektu jest wspomaganie ucznia w jego całościowym rozwoju. Tak by na miarę swoich możliwości był przygotowany do życia w zgodzie z ludźmi i samym sobą - mówią nauczycielki - organizatorki Aleksandra Pajewska, Anna Giczewska i Olga Stępnowska. - Ze specjalnym naciskiem na rozwijanie motywacji do porozumiewania się z drugą osobą, komunikowania swoich potrzeb i stanów emocjonalnych, werbalnie jak i z pomocą  alternatywnych metod komunikacji. A także zdobywanie dodatkowych kompetencji społecznych poprzez tworzenie sytuacji umożliwiających doświadczanie relacji, przygotowanie do pełnienia różnych ról społecznych i wzmacnianie związanych z nimi pozytywnych przeżyć. 

Jak w praktyce wygląda realizacja projektu? Każda tura zaczyna się na początku miesiąca. Uczestnicy najpierw otrzymują zaproszenie na pierwsze spotkanie, czyli lekcję interaktywną poświęconą aktualnym zadaniom. Następnie na początku każdego kolejnego tygodnia  odbierają pakiety z zadaniami, które muszą wykonać. Oczywiście w formie dostosowanej do swoich potrzeb i możliwości, czyli np. w postaci instrukcji obrazkowej. Za wykonanie trzech pierwszych zadań cała klasa zdobywa punkty - żetony, które uczniowie wklejają do portfela. W czwartym tygodniu miesiąca następuje podsumowanie danej edycji projektu, czyli atracja w postaci emisji filmu wybranego przez uczniów. Dzieci za zgromadzone żetony kupują bilety oraz popcorn. Gospodarze, czyli uczniowie klasy IVd, VIb i VIIc wcielają się w rolę pracowników kina m. in. bileter, sprzedawca popcornu.

Projekt, a w zasadzie pierwsza pilotażowa edycja, zakończy się pod koniec roku szkolnego. Wtedy odbędzie się podsumowanie, czyli spotkanie uczestników. Wszyscy będą mogli zobaczyć na prezentacji multimedialnej, jak z wykonaniem zadań radzili sobie koledzy z innych klas. Wykonane prace zostaną zaprezentowane na wystawie w ZPE. W nowym roku szkolnym ruszy jednak kolejna edycja inicjatywy.