Wstęp do parlamentaryzmu, czyli nasza reprezentacja na prestiżowej konferencji


Celem konferencji było upowszechnianie wśród młodzieży idei parlamentaryzmu jako formy świadomego i odpowiedzialnego wpływania obywateli na życie publiczne i społeczne, upowszechnianie wartości wspólnego działania na rzecz Ojczyzny. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawowali Artur Chojecki, wojewoda warmińsko - mazurski i dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Gospodarzem spotkania był Krzysztof Marek Nowacki, warmińsko - mazurski kurator oświaty. Swoje przemówienia wygłosili m.in. Tadeusz Płużański, znany felietonista oraz dr Karol Sacewicz, prezes IPN w Olsztynie. 

Nasza szkoła również miała swoją delegację w tak prestiżowym wydarzeniu. Gimnazjum ZPE reprezentowali Janusz Jackiewicz, Krzysztof Jackiewicz i Piotr Peła, liceum - Agnieszka Uniżycka oraz Robert Bartkowski i Michał Śliwiński, nauczyciele - opiekunowie. - Poszliśmy tam między innymi w celu przygotowań do kolejnej edycji Sejmu Dzieci i Młodzieży - mówi Robert Bartkowski. - Uczniowie ZPE już dwukrotnie reprezentowali Olsztyn w tym projekcie, w tym roku ponownie będziemy ubiegać się o uczestnictwo.