Pierwszaki ślubowały w przeddzień Święta Edukacji Narodowej


Uroczyste ślubowanie odbyło się na sali konferencyjnej.  Pierwszoklasiści z przejęciem złożyli tekst przysięgi, obiecując być dobrym uczniem, szanować nauczycieli, rodziców i przyjaciół, dbać o dobre imię szkoły i kochać ojczyznę. Uroczystość obserwowali starsi koledzy z klas II i III szkoły podstawowej ZPE, rodzice i nauczyciele. Prowadziła Ewelina Tarkowska, wychowawczyni jednej z klas pierwszych.

Momentem kulminacyjnym było pasowanie na prawdziwych uczniów przez dyrektor Wandę Agnieszkę Jabłońską i Marię Jasińską- Zamarję, wicedyrektor ds. szkoły podstawowej w ZPE. Nie obyło się oczywiście bez występów, wspólnej zabawy, a na koniec świętowanie w klasach. 

Naszym najmłodszym uczniom życzymy wyłącznie dobrych stopni, zaangażowania, rozwijania twórczych pasji i samych przyjaciół w klasie i szkole!