Jesienne porządki, czyli pełnosprawni w pracy


W Parku Pracy ZPE uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczą się prostych robót. Nieskomplikowane zadania wykonują nawet lepiej niż ludzie zdrowi, bo nie nużą ich monotonne, powtarzające się czynności. Na przykład sprzątanie szkolnych chodników i trawników, które ostatnio stało się ich ulubionym zajęciem. Praca daje im bowiem poczucie przydatności, samospełnienia, pomaga w budowaniu poczucia własnej wartości. Zdobywane w szkole umiejętności wykorzystują następnie w domach, ucząc się jak największej samodzielności życiowej.