ZPE

Jedyny taki bal. W piątek święto absolwentów


W naszej szkole siłą rzeczy nie ma studniówek ani imprez maturalnych. Młodzież z niepełnosprawnościami tak samo jak każda inna zasługuje na uroczyste podsumowanie ważnego etapu w życiu. Dlatego z inicjatywy Wandy Agnieszki Jabłońskiej, dyrektor ZPE, zawsze w czerwcu odbywają się bale absolwentów ZPE. W tym roku piękna ceremonia odbędzie się w klubie Era Nova. Rekordowa, bo na sali zasiądzie ponad 120 uczestników! - Rodzice, rodzeństwo, kadra pedagogiczna i oczywiście najważniejsi w tym dniu uczniowie - mówi Anna Napiórkowska, nauczyciel - koordynator tegorocznego balu absolwentów. Przyjdą także goście specjalni, czyli dawni uczniowie ZPE: Paula, Adrian i Kamil. 

Żaden szkolny bal nie może obejść się bez tradycyjnego poloneza. Tradycję od zawsze podtrzymują uczniowie ZPE. Pary 32 absolwentów od kilku tygodni uczestniczą w próbach prowadzonych przez Olgę Joniec, nauczycielkę muzyki. Dziś (8.06) na sali gimnastycznej w ZPE odbyła się próba prawie generalna, bo ostatnia w szkole, próba ostateczna ruszy w piątek rano w Eranovie. Kilka godzin później absolwenci zaprezentują gościom efekt finalny. A potem będą się wspaniale bawić do późnej nocy. 

Co dalej po szkole? Część absolwentów gimnazjum będzie kontynuować naukę w szkołach masowych. Ich koledzy z niepełnosprawnością intelektualną przejdzie do szkoły przysposabiającej do pracy w ZPE. Z kolei absolwenci ZPE w większości przeniosą się na warsztaty terapii zajęciowej. Tak czy inaczej, wszyscy w piątkowy wieczór symbolicznie rozpoczną nowy etap życia.