BIP
Coraz bliżej święta...
... więc cała społeczność ZPE coraz bardziej żyje Bożym Narodzeniem. Ostatnie w tym roku spotkanie Klubu Autysty polegało na zwiedzaniu IX Warmińskiego Świątecznego Jarmarku.  czytaj dalej...
Pływanie uczy samodzielności, rozwija umiejętności społeczne
Zbliżający się koniec roku zawsze jest okazją do podsumowań. Nauczyciele ZPE prowadzący rehabilitację w wodzie podsumowali właśnie kolejny cykl zajęć. czytaj dalej...

Warmińsko- Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością Ruchową i Niepełnosprawnością Sprzężoną w Olsztynie

KRS: 0000017290
10-696 Olsztyn ul. Kopciuszka 1
tel. 89 541 56 53


DOKUMENT PDF do pobrania - Statut Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością Ruchową i Niepełnosprawnością Sprzężoną w Olsztynie


Warmińsko–Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością Ruchową i Niepełnosprawnością Sprzężoną w Olsztynie jest stowarzyszeniem rodziców dzieci z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną. Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego, KRS 0000017290. Informacja o tym jest umieszczona w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz na stronie internetowej (www.ngo.pl). 


Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością Ruchową i Niepełnosprawnością Sprzężoną w Olsztynie zawiązało się 11 kwietnia 2001 roku z potrzeby rodziców oraz opiekunów dzieci niepełnosprawnych. 7 czerwca 2001 roku zostało ono zatwierdzone sądownie i rozpoczęliśmy działalność społeczną związaną z edukacją, opieką oraz rehabilitacją   nad dziećmi i młodzieżą  z niepełnosprawnością sprzężoną. Postanowiliśmy wspólnie za Stowarzyszeniem Wspomagania Rozwoju Dzieci oraz Stowarzyszeniem Pomocy  Osobom Autystycznym oraz Osobom o Podobnych Zaburzeniach w Rozwoju zawiązać koalicję i realizować wspólne cele na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, która uczęszcza do Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie przy ul.Turowskiego 1.


Dzięki staraniom Stowarzyszeń oraz przychylności Władz Miasta, 1 września 2002 roku powstaje Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi, która  mieści się w Zespole Placówek Edukacyjnych w Olsztynie przy  ul. Turowskiego 1.
 

Niepełnosprawności sprzężone, jakimi zostały dotknięte dzieci to utrata ruchu, mowy, słuchu, wzroku, celowych ruchów rąk nakładające się na siebie. Często są to dzieci z normą intelektualną, która przez specyfikę uszkodzeń jest trudna do wydobycia. Dlatego, współdziałając z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zapewniamy naszym dzieciom dodatkowe nieodpłatne zajęcia  rehabilitacyjne, rewalidacyjne, komputerowe i logopedyczne, aby mogły łatwiej realizować program nauczania. Jest to dla naszych dzieci jedyny sposób realizacji programu szkolnego, bowiem przy tak ciężkich uszkodzeniach konwencjonalne metody nie zdają egzaminu. W
Jako Organizacja Pożytku Publicznego staramy się  zdobywać zaufanie ludzi dobrej woli, którzy chcą wspomóc naszą działalność. Wpływy przeznaczamy na wyposażenie Zespołu Placówek Edukacyjnych  oraz dalszą rozbudowę placówki. szystkim, którzy wpłacili 1% swojego podatku na cel rozbudowy  serdecznie dziękujemy.


Spotkania członków Stowarzyszenia odbywają się w każdy  trzeci piątek miesiąca w Zespole Placówek Edukacyjnych przy ul.Turowskiego 1 w Olsztynie. Spotykamy się również w grupie wsparcia raz na dwa tygodnie, gdzie pomagamy sobie wzajemnie i rozmawiamy o swoich problemach.     Współpracujemy z Samorządem lokalnym, Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych oraz innymi organizacjami na terenie całego kraju.
Tworzymy zgraną grupę  ludzi, która chce pomagać sobie wzajemnie oraz zapewnić osobom niepełnosprawnym godne miejsce w społeczeństwie.


Do naszego grona może dołączyć każdy, kto dostrzega problemy niepełnosprawności. oraz chce wspomóc nasze działania.


Z poważaniem Zarząd Stowarzyszenia

Urszula Przekwas
    Ewa Frąckiewicz
    Izabela Godard
    Ewa Lisowiec
    Paulina Jurjewicz-Klink

 

Sprawozdania:

Rok 2016

 

 

 

Sprawozdania:

Rok 2015

 

 

 

Sprawozdania:

Rok 2014

 

 


Nasze dostępne  konta:
składki członkowskie, darowizny


Konto bieżące:   Bank Pekao O/w Olsztynie 27 1240 5598 1111 0010 5361 6983

 


KRS: 0000017290