Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Nasze wartości

Celem Zespołu Placówek Edukacyjnych jest stworzenie wszystkim uczniom optymalnych warunków do pełnego uczestnictwa w edukacji i zapewnienie im wysokiego poziomu oddziaływań rehabilitacyjnych. Wszystkie działania podejmowane w placówce oparte są na uniwersalnych wartościach etycznych, dziedzictwie kulturowym oraz historycznym naszego państwa i społeczności lokalnej.

Nasze motto: Każde dziecko - potrafi, każde dziecko - chce, każde dziecko - kocha i JEST KOCHANE.

 

  • samodzielność

  • wszechstronny rozwój

  • Integracja społeczna

Koncepcja pracy

 

Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020

Koniec Roku Szkolnego

 

 

W Zespole Placówek Edukacyjnych najważniejszy jest uczeń, a priorytetem jego przygotowanie do jak najbardziej niezależnego funkcjonowania w społeczeństwie, na miarę potrzeb i możliwości.

W pracy wychowawczej i dydaktycznej zmierzamy do zintegrowania całej społeczności Zespołu, z zachowaniem specyfiki i integralności placówek wchodzących w jego skład.

Pełna realizacja tej koncepcji wymaga w naszym założeniu ścisłej współpracy z rodzicami. Niezmiernie ważne jest również budowanie właściwych relacji społecznych między uczniami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi.

Zaspokajanie potrzeb, rozwijanie potencjałów i możliwości, wzmacnianie mocnych stron, budowanie wspierającej relacji nauczyciel - uczeń;

kreowanie i wskazywanie wzorców, przekazywanie wartości istotnych z punktu widzenia danej kultury, kształtowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych;

diagnozowanie zagrożeń, wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności pomagające w radzeniu sobie z zagrożeniami, proponowanie alternatywnych sposobów funkcjonowania, ochrona przed niebezpieczeństwami;

diagnozowanie deficytów i konstruowanie sytuacji wychowawczej w taki sposób, by uczeń mógł maksymalnie wykorzystać mocne strony 

doskonalenie uczenia się, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i aspiracji uczniów, zadbanie o wrażliwość poprzez rozwijanie artystycznych umiejętności, inspirowanie do aktywności twórczej;

Aktualności

Tydzień Angielski w przedszkolu
Tydzień Angielski w przedszkolu

13.05.2021

Z czego słynie London? Co Brytyjczycy jedzą na tradycyjne śniadanie? Jak nazywa się królowa Anglii? To tylko kilka z wielu tematów poruszanych podczas Tygodnia Angielskiego w przedszkolu ZPE zorganizowanego przez Annę Krzywicką- Szydlik. 

Więcej
majowy eZin
majowy eZin

12.05.2021

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem eZIN'a

Więcej
Nasza szkoła otrzymała certyfikat Akademii Zdrowia i Urody
Nasza szkoła otrzymała certyfikat Akademii Zdrowia i Urody

12.05.2021

Wszystko dzięki zaangażowaniu uczniów klas I a i III b szkoły przysposabiającej do pracy oraz nauczycielek Beaty Kołak, Sylwii Jankowskiej i Alicji Czernysz - Przybylak. Gratulujemy! Certyfikaty przyznała Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia z Warszawy.

Więcej
Nabijamy kroki - bijemy rekordy!
Nabijamy kroki - bijemy rekordy!

11.05.2021

Konkurs polega na zrobieniu jak największej ilości kroków przez cały dzień w sobotę 15 maja, zmierzenia za pomocą zegarków lub aplikacji na telefonach i wysłaniu zdjęć Monice Szołnie i Piotrowi Bogucie, nauczycielom wf szkoły podstawowej. 

Więcej