Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Nasze wartości

Celem Zespołu Placówek Edukacyjnych jest stworzenie wszystkim uczniom optymalnych warunków do pełnego uczestnictwa w edukacji i zapewnienie im wysokiego poziomu oddziaływań rehabilitacyjnych. Wszystkie działania podejmowane w placówce oparte są na uniwersalnych wartościach etycznych, dziedzictwie kulturowym oraz historycznym naszego państwa i społeczności lokalnej.

Nasze motto: Każde dziecko - potrafi, każde dziecko - chce, każde dziecko - kocha i JEST KOCHANE.

 

  • samodzielność

  • wszechstronny rozwój

  • Integracja społeczna

Koncepcja pracy

 

Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020

Koniec Roku Szkolnego

 

 

W Zespole Placówek Edukacyjnych najważniejszy jest uczeń, a priorytetem jego przygotowanie do jak najbardziej niezależnego funkcjonowania w społeczeństwie, na miarę potrzeb i możliwości.

W pracy wychowawczej i dydaktycznej zmierzamy do zintegrowania całej społeczności Zespołu, z zachowaniem specyfiki i integralności placówek wchodzących w jego skład.

Pełna realizacja tej koncepcji wymaga w naszym założeniu ścisłej współpracy z rodzicami. Niezmiernie ważne jest również budowanie właściwych relacji społecznych między uczniami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi.

Zaspokajanie potrzeb, rozwijanie potencjałów i możliwości, wzmacnianie mocnych stron, budowanie wspierającej relacji nauczyciel - uczeń;

kreowanie i wskazywanie wzorców, przekazywanie wartości istotnych z punktu widzenia danej kultury, kształtowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych;

diagnozowanie zagrożeń, wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności pomagające w radzeniu sobie z zagrożeniami, proponowanie alternatywnych sposobów funkcjonowania, ochrona przed niebezpieczeństwami;

diagnozowanie deficytów i konstruowanie sytuacji wychowawczej w taki sposób, by uczeń mógł maksymalnie wykorzystać mocne strony 

doskonalenie uczenia się, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i aspiracji uczniów, zadbanie o wrażliwość poprzez rozwijanie artystycznych umiejętności, inspirowanie do aktywności twórczej;

Aktualności

Serdeczna Karteczka dla lekarza i pielęgniarki
Serdeczna Karteczka dla lekarza i pielęgniarki

21.10.2020

W czasie epidemii medycy zasługują na szczególne wsparcie. Dzieci ze szkoły podstawowej przygotowały im niespodzianki w ramach projektu Serdeczna Karteczka! 

Więcej
Uroczyste ślubowanie pierwszych klas SPdP
Uroczyste ślubowanie pierwszych klas SPdP

20.10.2020

Uczniowie pierwszych klas szkoły przysposabiającej do pracy złożyli dziś (20.10) ślubowanie przed Wandą Agnieszką Jabłońską, dyrektor ZPE i wicedyrektor Sylwią Przybylińską. 

Więcej
Komunikacja alternatywna w szkole podstawowej
Komunikacja alternatywna w szkole podstawowej

19.10.2020

Trwa październik, Międzynarodowy Miesiąc Komunikacji Alternatywnej. Co dzieje się w szkole podstawowej ZPE? 

Więcej
ZPE z tytułem Zdo(a)lnej Szkoły na Międzyszkolnym Festiwalu Nauki i Sztuki!
ZPE z tytułem Zdo(a)lnej Szkoły na Międzyszkolnym Festiwalu Nauki i Sztuki!

13.10.2020

Uroczyste wręczenie certyfikatów odbyło się w Warmińsko - Mazurskim Kuratorium Oświaty. W imieniu szkoły nagrodę odebrała wicedyrektor Katarzyna Łuczko - Ciesielska. 

Więcej