Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Nasze wartości

Celem Zespołu Placówek Edukacyjnych jest stworzenie wszystkim uczniom optymalnych warunków do pełnego uczestnictwa w edukacji i zapewnienie im wysokiego poziomu oddziaływań rehabilitacyjnych. Wszystkie działania podejmowane w placówce oparte są na uniwersalnych wartościach etycznych, dziedzictwie kulturowym oraz historycznym naszego państwa i społeczności lokalnej.

Nasze motto: Każde dziecko - potrafi, każde dziecko - chce, każde dziecko - kocha i JEST KOCHANE.

 

  • samodzielność

  • wszechstronny rozwój

  • Integracja społeczna

Koncepcja pracy

 

Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020

Koniec Roku Szkolnego

 

 

W Zespole Placówek Edukacyjnych najważniejszy jest uczeń, a priorytetem jego przygotowanie do jak najbardziej niezależnego funkcjonowania w społeczeństwie, na miarę potrzeb i możliwości.

W pracy wychowawczej i dydaktycznej zmierzamy do zintegrowania całej społeczności Zespołu, z zachowaniem specyfiki i integralności placówek wchodzących w jego skład.

Pełna realizacja tej koncepcji wymaga w naszym założeniu ścisłej współpracy z rodzicami. Niezmiernie ważne jest również budowanie właściwych relacji społecznych między uczniami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi.

Zaspokajanie potrzeb, rozwijanie potencjałów i możliwości, wzmacnianie mocnych stron, budowanie wspierającej relacji nauczyciel - uczeń;

kreowanie i wskazywanie wzorców, przekazywanie wartości istotnych z punktu widzenia danej kultury, kształtowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych;

diagnozowanie zagrożeń, wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności pomagające w radzeniu sobie z zagrożeniami, proponowanie alternatywnych sposobów funkcjonowania, ochrona przed niebezpieczeństwami;

diagnozowanie deficytów i konstruowanie sytuacji wychowawczej w taki sposób, by uczeń mógł maksymalnie wykorzystać mocne strony 

doskonalenie uczenia się, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i aspiracji uczniów, zadbanie o wrażliwość poprzez rozwijanie artystycznych umiejętności, inspirowanie do aktywności twórczej;

Aktualności

Dzień Głośnego Czytania
Dzień Głośnego Czytania

29.09.2020

29 września to Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, jak co roku obchodzimy go w bibliotece ZPE. Dzieci z klas I- III szkoły podstawowej słuchają o darach jesieni i jak dbać o zdrowie podczas chłodniejszych dni. 

Więcej
Nowe zasady płatności za obiady: w szkole podstawowej, SPdP, XV LO
Nowe zasady płatności za obiady: w szkole podstawowej, SPdP, XV LO

28.09.2020

Przypominamy, że tylko dziś 29 września można jeszcze zapłacić za obiady w październiku! Płacimy WYŁĄCZNIE przelewem na konto: 41 1540 1072 2001 5050 0555 0002. W tytule przelewu prosimy podać imię, nazwisko, klasę dziecka. Ceny dotyczą obiadów w szkole podstawowej, SPdP, XV LO. 

Więcej
Rady Mówikowe, czyli jak rozmawiać z dzieckiem bez słów
Rady Mówikowe, czyli jak rozmawiać z dzieckiem bez słów

28.09.2020

Poradnik dla mniej zaawansowanych rodziców przygotowała pani Marta Biernat, mama Kuby z Mówikiem. Kuba uczy się rozmawiać bez słów w Strategicznej Grupie AAC przedszkola specjalnego ZPE. 

Więcej
Nasi uczniowie wygrali ogólnopolski konkurs o Irenie Sendlerowej!
Nasi uczniowie wygrali ogólnopolski konkurs o Irenie Sendlerowej!

25.09.2020

Miło nam poinformować, że uczniowie kl. VIII a szkoły podstawowej ZPE zdobyła pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie "Być jak Ona" poświęconym pamięci Ireny Sendlerowej, organzowanym przez Fundację Honor Pomagania Dzieciom. 

Więcej