Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Nasze wartości

Celem Zespołu Placówek Edukacyjnych jest stworzenie wszystkim uczniom optymalnych warunków do pełnego uczestnictwa w edukacji i zapewnienie im wysokiego poziomu oddziaływań rehabilitacyjnych. Wszystkie działania podejmowane w placówce oparte są na uniwersalnych wartościach etycznych, dziedzictwie kulturowym oraz historycznym naszego państwa i społeczności lokalnej.

Nasze motto: Każde dziecko - potrafi, każde dziecko - chce, każde dziecko - kocha i JEST KOCHANE.

 

  • samodzielność

  • wszechstronny rozwój

  • Integracja społeczna

Koncepcja pracy

 

Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020

Koniec Roku Szkolnego

 

 

W Zespole Placówek Edukacyjnych najważniejszy jest uczeń, a priorytetem jego przygotowanie do jak najbardziej niezależnego funkcjonowania w społeczeństwie, na miarę potrzeb i możliwości.

W pracy wychowawczej i dydaktycznej zmierzamy do zintegrowania całej społeczności Zespołu, z zachowaniem specyfiki i integralności placówek wchodzących w jego skład.

Pełna realizacja tej koncepcji wymaga w naszym założeniu ścisłej współpracy z rodzicami. Niezmiernie ważne jest również budowanie właściwych relacji społecznych między uczniami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi.

Zaspokajanie potrzeb, rozwijanie potencjałów i możliwości, wzmacnianie mocnych stron, budowanie wspierającej relacji nauczyciel - uczeń;

kreowanie i wskazywanie wzorców, przekazywanie wartości istotnych z punktu widzenia danej kultury, kształtowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych;

diagnozowanie zagrożeń, wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności pomagające w radzeniu sobie z zagrożeniami, proponowanie alternatywnych sposobów funkcjonowania, ochrona przed niebezpieczeństwami;

diagnozowanie deficytów i konstruowanie sytuacji wychowawczej w taki sposób, by uczeń mógł maksymalnie wykorzystać mocne strony 

doskonalenie uczenia się, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i aspiracji uczniów, zadbanie o wrażliwość poprzez rozwijanie artystycznych umiejętności, inspirowanie do aktywności twórczej;

Aktualności

Umowa o OWiT podpisana
Umowa o OWiT podpisana

22.10.2021

Z satysfakcją zawiadamiamy, że w ZPE powstaje pierwszy - i na razie jedyny w regionie -   Ośrodek Wsparcia i Testów. Dziś (22.10) Wanda Agnieszka Jabłońska podpisała umowę z Mateuszem Szkaradzińskim, dyrektorem PFRON w Olsztynie. Szczegóły poniżej.

Więcej
Jak płacimy za obiady w listopadzie?
Jak płacimy za obiady w listopadzie?

22.10.2021

Koszt obiadów w ZPE w miesiącu listopadzie wynosi 104 zł. Prosimy o wpłaty do dnia 28 października, przelewem na konto nr 41 1540 1072 2001 5050 0555 0002. Szczegóły poniżej.

Więcej
Ciekawe dlaczego,  czyli świetlica pełna eksperymentów
Ciekawe dlaczego, czyli świetlica pełna eksperymentów

22.10.2021

W ZPE rozpoczął się projekt nowej innowacji pedagogicznej pod nazwą "Ciekawe dlaczego... świetlica pełna eksperymentów". Uczniowie pracując w zespole uczą się myśleć naukowo i formułować wnioski, rozwijają ciekawość świata i umiejętności kreatywne. 

Więcej
Zapraszamy na wystawę o Mikołaju Koperniku
Zapraszamy na wystawę o Mikołaju Koperniku

22.10.2021

Ekspozycję można oglądać codziennie na 1 piętrze budynku A, od dziś (22.10) do końca listopada. 

Więcej