Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Nasze wartości

Celem Zespołu Placówek Edukacyjnych jest stworzenie wszystkim uczniom optymalnych warunków do pełnego uczestnictwa w edukacji i zapewnienie im wysokiego poziomu oddziaływań rehabilitacyjnych. Wszystkie działania podejmowane w placówce oparte są na uniwersalnych wartościach etycznych, dziedzictwie kulturowym oraz historycznym naszego państwa i społeczności lokalnej.

Nasze motto: Każde dziecko - potrafi, każde dziecko - chce, każde dziecko - kocha i JEST KOCHANE.

 

  • samodzielność

  • wszechstronny rozwój

  • Integracja społeczna

Koncepcja pracy

W Zespole Placówek Edukacyjnych najważniejszy jest uczeń, a priorytetem jego przygotowanie do jak najbardziej niezależnego funkcjonowania w społeczeństwie, na miarę potrzeb i możliwości.

W pracy wychowawczej i dydaktycznej zmierzamy do zintegrowania całej społeczności Zespołu, z zachowaniem specyfiki i integralności placówek wchodzących w jego skład.

Pełna realizacja tej koncepcji wymaga w naszym założeniu ścisłej współpracy z rodzicami. Niezmiernie ważne jest również budowanie właściwych relacji społecznych między uczniami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi.

Zaspokajanie potrzeb, rozwijanie potencjałów i możliwości, wzmacnianie mocnych stron, budowanie wspierającej relacji nauczyciel - uczeń;

kreowanie i wskazywanie wzorców, przekazywanie wartości istotnych z punktu widzenia danej kultury, kształtowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych;

diagnozowanie zagrożeń, wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności pomagające w radzeniu sobie z zagrożeniami, proponowanie alternatywnych sposobów funkcjonowania, ochrona przed niebezpieczeństwami;

diagnozowanie deficytów i konstruowanie sytuacji wychowawczej w taki sposób, by uczeń mógł maksymalnie wykorzystać mocne strony 

doskonalenie uczenia się, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i aspiracji uczniów, zadbanie o wrażliwość poprzez rozwijanie artystycznych umiejętności, inspirowanie do aktywności twórczej;

Aktualności

Integracyjny Dzień Książki. W tym roku w internecie
Integracyjny Dzień Książki. W tym roku w internecie

22.05.2020

Zawsze pod koniec maja uczniowie SPDP czytali książki przedszkolakom i zachęcali do wspólnej zabawy. Tradycji stało się zadość także w tym wyjątkowym roku :-) 

Więcej
W ZPE ruszają pierwsze zajęcia. Szczegóły w komunikacie Dyrektora ZPE
W ZPE ruszają pierwsze zajęcia. Szczegóły w komunikacie Dyrektora ZPE

16.05.2020

Od poniedziałku 16 maja pracę zaczyna przedszkole ZPE, startują też zajęcia rewalidacyjne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, od 25 maja planowane są zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci klas I-III.  Konkretne informacje w komunikacie Dyrektora ZPE: 

Więcej
Szkolny konkurs z pierwszej pomocy XV LO 19.05.2020
Szkolny konkurs z pierwszej pomocy XV LO 19.05.2020

11.05.2020

Szkolny konkurs z pierwszej pomocy XV LO 19.05.2020 r.

Więcej
Wytyczne Dyrektora ZPE ws. pracy przedszkoli w reżimie sanitarnym
Wytyczne Dyrektora ZPE ws. pracy przedszkoli w reżimie sanitarnym

07.05.2020

Wyjaśniamy, jakimi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego kieruje się Dyrektor ZPE organizując zajęcia w przedszkolu integracyjnym i specjalnym. 

Więcej