Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Nasze wartości

Celem Zespołu Placówek Edukacyjnych jest stworzenie wszystkim uczniom optymalnych warunków do pełnego uczestnictwa w edukacji i zapewnienie im wysokiego poziomu oddziaływań rehabilitacyjnych. Wszystkie działania podejmowane w placówce oparte są na uniwersalnych wartościach etycznych, dziedzictwie kulturowym oraz historycznym naszego państwa i społeczności lokalnej.

Nasze motto: Każde dziecko - potrafi, każde dziecko - chce, każde dziecko - kocha i JEST KOCHANE.

 

  • samodzielność

  • wszechstronny rozwój

  • Integracja społeczna

Koncepcja pracy

 

Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020

Koniec Roku Szkolnego

 

 

W Zespole Placówek Edukacyjnych najważniejszy jest uczeń, a priorytetem jego przygotowanie do jak najbardziej niezależnego funkcjonowania w społeczeństwie, na miarę potrzeb i możliwości.

W pracy wychowawczej i dydaktycznej zmierzamy do zintegrowania całej społeczności Zespołu, z zachowaniem specyfiki i integralności placówek wchodzących w jego skład.

Pełna realizacja tej koncepcji wymaga w naszym założeniu ścisłej współpracy z rodzicami. Niezmiernie ważne jest również budowanie właściwych relacji społecznych między uczniami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi.

Zaspokajanie potrzeb, rozwijanie potencjałów i możliwości, wzmacnianie mocnych stron, budowanie wspierającej relacji nauczyciel - uczeń;

kreowanie i wskazywanie wzorców, przekazywanie wartości istotnych z punktu widzenia danej kultury, kształtowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych;

diagnozowanie zagrożeń, wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności pomagające w radzeniu sobie z zagrożeniami, proponowanie alternatywnych sposobów funkcjonowania, ochrona przed niebezpieczeństwami;

diagnozowanie deficytów i konstruowanie sytuacji wychowawczej w taki sposób, by uczeń mógł maksymalnie wykorzystać mocne strony 

doskonalenie uczenia się, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i aspiracji uczniów, zadbanie o wrażliwość poprzez rozwijanie artystycznych umiejętności, inspirowanie do aktywności twórczej;

Aktualności

Ciekawe dlaczego... czyli świetlica pełna eksperymentów
Ciekawe dlaczego... czyli świetlica pełna eksperymentów

07.12.2021

Na świetlicy IV trwa projekt nowej innowacji pedagogicznej pod nazwą "Ciekawe dlaczego... świetlica pełna eksperymentów". Tym razem uczniowie poznawali zwierzęta wodne i pierwotniaki,  m. in. badając pod mikroskopem. 

 

Więcej
ZPE po raz drugi z certyfikatem Szkoły Wiernej Dziedzictwu
ZPE po raz drugi z certyfikatem Szkoły Wiernej Dziedzictwu

07.12.2021

Wanda Agnieszka Jabłońska, dyrektor ZPE,  w poniedziałek (6.12) odebrała certyfikat z rąk Krzysztofa Marka Nowackiego, warmińsko - mazurskiego kuratora oświaty, podczas uroczystej gali w Urzędzie Wojewódzkim. ZPE jest jedną z 20 szkół z Warmii i Mazur, które otrzymały prestiżowy tytuł na lata 2021 - 2024. 

Więcej
W przedszkolu rosną talenty
W przedszkolu rosną talenty

07.12.2021

Karolina Dubińska z przedszkola integracyjnego zdobyła drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym "Jesienny pejzaż ". Gratulujemy sukcesu! 

 

Więcej
Nowy numer eZin'a
Nowy numer eZin'a

06.12.2021

Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem eZIN'a

Więcej