Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Nasze wartości

Celem Zespołu Placówek Edukacyjnych jest stworzenie wszystkim uczniom optymalnych warunków do pełnego uczestnictwa w edukacji i zapewnienie im wysokiego poziomu oddziaływań rehabilitacyjnych. Wszystkie działania podejmowane w placówce oparte są na uniwersalnych wartościach etycznych, dziedzictwie kulturowym oraz historycznym naszego państwa i społeczności lokalnej.

Nasze motto: Każde dziecko - potrafi, każde dziecko - chce, każde dziecko - kocha i JEST KOCHANE.

 

  • samodzielność

  • wszechstronny rozwój

  • Integracja społeczna

Koncepcja pracy

 

Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020

Koniec Roku Szkolnego

 

 

W Zespole Placówek Edukacyjnych najważniejszy jest uczeń, a priorytetem jego przygotowanie do jak najbardziej niezależnego funkcjonowania w społeczeństwie, na miarę potrzeb i możliwości.

W pracy wychowawczej i dydaktycznej zmierzamy do zintegrowania całej społeczności Zespołu, z zachowaniem specyfiki i integralności placówek wchodzących w jego skład.

Pełna realizacja tej koncepcji wymaga w naszym założeniu ścisłej współpracy z rodzicami. Niezmiernie ważne jest również budowanie właściwych relacji społecznych między uczniami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi.

Zaspokajanie potrzeb, rozwijanie potencjałów i możliwości, wzmacnianie mocnych stron, budowanie wspierającej relacji nauczyciel - uczeń;

kreowanie i wskazywanie wzorców, przekazywanie wartości istotnych z punktu widzenia danej kultury, kształtowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych;

diagnozowanie zagrożeń, wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności pomagające w radzeniu sobie z zagrożeniami, proponowanie alternatywnych sposobów funkcjonowania, ochrona przed niebezpieczeństwami;

diagnozowanie deficytów i konstruowanie sytuacji wychowawczej w taki sposób, by uczeń mógł maksymalnie wykorzystać mocne strony 

doskonalenie uczenia się, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i aspiracji uczniów, zadbanie o wrażliwość poprzez rozwijanie artystycznych umiejętności, inspirowanie do aktywności twórczej;

Aktualności

Pilne: prosimy Rodziców o zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa w szkole
Pilne: prosimy Rodziców o zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa w szkole

15.01.2021

W poniedziałek 18. 01 część uczniów wraca do nauki stacjonarnej. Prosimy Rodziców o zapoznanie się z wytycznymi MEN i komunikatem Wandy Agnieszki Jabłońskiej, Dyrektor ZPE, na temat bezpieczeństwa oraz stosowanie się do nich. Dbajmy o siebie i innych!

Więcej
Jak pracujemy w styczniu? Odpowiedź Dyrektora ZPE
Jak pracujemy w styczniu? Odpowiedź Dyrektora ZPE

14.01.2021

Na jakich zasadach odbędzie się powrót do szkoły po feriach? Wyjaśnienia w komunikacie Wandy Agnieszki Jabłońskiej, Dyrektor ZPE:

Więcej
Uwaga: do końca tygodnia płacimy za obiady w szkole
Uwaga: do końca tygodnia płacimy za obiady w szkole

11.01.2021

W piątek 15 stycznia mija termin opłat za styczniowe obiady w ZPE.  Płacimy TYLKO przelewem na konto: 41 1540 1072 2001 5050 0555 0002; w tytule należy podać imię, nazwisko, klasę dziecka. Ceny dotyczą obiadów w szkole podstawowej, SPdP, XV LO.

Więcej
Święta w przedszkolu specjalnym
Święta w przedszkolu specjalnym

23.12.2020

Mimo pandemii w przedszkolu specjalnym działo się bardzo dużo! Poniżej fotorelacja :-)

Więcej