Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Nasze wartości

Celem Zespołu Placówek Edukacyjnych jest stworzenie wszystkim uczniom optymalnych warunków do pełnego uczestnictwa w edukacji i zapewnienie im wysokiego poziomu oddziaływań rehabilitacyjnych. Wszystkie działania podejmowane w placówce oparte są na uniwersalnych wartościach etycznych, dziedzictwie kulturowym oraz historycznym naszego państwa i społeczności lokalnej.

Nasze motto: Każde dziecko - potrafi, każde dziecko - chce, każde dziecko - kocha i JEST KOCHANE.

 

  • samodzielność

  • wszechstronny rozwój

  • Integracja społeczna

Koncepcja pracy

 

Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020

Koniec Roku Szkolnego

 

 

W Zespole Placówek Edukacyjnych najważniejszy jest uczeń, a priorytetem jego przygotowanie do jak najbardziej niezależnego funkcjonowania w społeczeństwie, na miarę potrzeb i możliwości.

W pracy wychowawczej i dydaktycznej zmierzamy do zintegrowania całej społeczności Zespołu, z zachowaniem specyfiki i integralności placówek wchodzących w jego skład.

Pełna realizacja tej koncepcji wymaga w naszym założeniu ścisłej współpracy z rodzicami. Niezmiernie ważne jest również budowanie właściwych relacji społecznych między uczniami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi.

Zaspokajanie potrzeb, rozwijanie potencjałów i możliwości, wzmacnianie mocnych stron, budowanie wspierającej relacji nauczyciel - uczeń;

kreowanie i wskazywanie wzorców, przekazywanie wartości istotnych z punktu widzenia danej kultury, kształtowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych;

diagnozowanie zagrożeń, wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności pomagające w radzeniu sobie z zagrożeniami, proponowanie alternatywnych sposobów funkcjonowania, ochrona przed niebezpieczeństwami;

diagnozowanie deficytów i konstruowanie sytuacji wychowawczej w taki sposób, by uczeń mógł maksymalnie wykorzystać mocne strony 

doskonalenie uczenia się, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i aspiracji uczniów, zadbanie o wrażliwość poprzez rozwijanie artystycznych umiejętności, inspirowanie do aktywności twórczej;

Aktualności

Jak pracujemy od 12 kwietnia?
Jak pracujemy od 12 kwietnia?

09.04.2021

Odpowiedź w komunikacie Wandy Agnieszki Jabłońskiej, dyrektor ZPE.

Więcej
Wirtualny Światowy Dzień Zdrowia
Wirtualny Światowy Dzień Zdrowia

07.04.2021

7 kwietnia to Światowy Dzień Zdrowia. W tym roku siłą rzeczy obchody odbyły się w internecie. Uczniowie i nauczyciele wspominali m.in. akcje Szpital Pluszowego Misia i śpiewali wspólnie online z Danielem Rupińskim.

Więcej
Policzmy się dla Polski
Policzmy się dla Polski

06.04.2021

Zachęcamy rodziny dzieci z niepełnosprawnościami do wzięcia udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. Najważniejsze informacje poniżej.

Więcej
Bądźmy razem w Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
Bądźmy razem w Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

02.04.2021

Dziś wszyscy myślimy i czujemy w kolorze blue!

Więcej