Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Nasze wartości

Celem Zespołu Placówek Edukacyjnych jest stworzenie wszystkim uczniom optymalnych warunków do pełnego uczestnictwa w edukacji i zapewnienie im wysokiego poziomu oddziaływań rehabilitacyjnych. Wszystkie działania podejmowane w placówce oparte są na uniwersalnych wartościach etycznych, dziedzictwie kulturowym oraz historycznym naszego państwa i społeczności lokalnej.

Nasze motto: Każde dziecko - potrafi, każde dziecko - chce, każde dziecko - kocha i JEST KOCHANE.

 

  • samodzielność

  • wszechstronny rozwój

  • Integracja społeczna

Koncepcja pracy

 

Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020

Koniec Roku Szkolnego

 

 

W Zespole Placówek Edukacyjnych najważniejszy jest uczeń, a priorytetem jego przygotowanie do jak najbardziej niezależnego funkcjonowania w społeczeństwie, na miarę potrzeb i możliwości.

W pracy wychowawczej i dydaktycznej zmierzamy do zintegrowania całej społeczności Zespołu, z zachowaniem specyfiki i integralności placówek wchodzących w jego skład.

Pełna realizacja tej koncepcji wymaga w naszym założeniu ścisłej współpracy z rodzicami. Niezmiernie ważne jest również budowanie właściwych relacji społecznych między uczniami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi.

Zaspokajanie potrzeb, rozwijanie potencjałów i możliwości, wzmacnianie mocnych stron, budowanie wspierającej relacji nauczyciel - uczeń;

kreowanie i wskazywanie wzorców, przekazywanie wartości istotnych z punktu widzenia danej kultury, kształtowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych;

diagnozowanie zagrożeń, wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności pomagające w radzeniu sobie z zagrożeniami, proponowanie alternatywnych sposobów funkcjonowania, ochrona przed niebezpieczeństwami;

diagnozowanie deficytów i konstruowanie sytuacji wychowawczej w taki sposób, by uczeń mógł maksymalnie wykorzystać mocne strony 

doskonalenie uczenia się, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i aspiracji uczniów, zadbanie o wrażliwość poprzez rozwijanie artystycznych umiejętności, inspirowanie do aktywności twórczej;

Aktualności

Erasmus +. Przygotowaliśmy film dla szkoły partnerskiej z Czech
Erasmus +. Przygotowaliśmy film dla szkoły partnerskiej z Czech

14.06.2021

Drodzy sympatycy Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie , pragniemy zaprezentować Wam film, który pod okiem Pauliny Ołów został stworzony we współpracy grupy nauczycieli i specjalistów ZPE działających w ramach projektu Erasmus + ze szkołą Motylek.

Więcej
Pilne: trwają zapisy uczniów w wieku 12 - 18 lat na szczepienia przeciw COVID
Pilne: trwają zapisy uczniów w wieku 12 - 18 lat na szczepienia przeciw COVID

14.06.2021

Tylko szczepienia zagwarantują nam powrót do przedcovidowej rzeczywistości. Co zrobić, żeby zapisać dziecko na szczepienie i jak wygląda szczegółowy harmonogram? Odpowiedzi w komunikacie Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

Więcej
Michał z SPdP wygrał ogólnopolski konkurs plastyczny
Michał z SPdP wygrał ogólnopolski konkurs plastyczny

11.06.2021

Ma autyzm, ale także niesamowite zdolności plastyczne. Właśnie został zwycięzcą ogólnopolskiego konkursu "Piękna nasza Polska cała". Mowa o Michale Poczobucie ze szkoły przysposabiającej do pracy w ZPE.

Więcej
Natalia i Gabrysia laureatkami tegorocznej edycji Sejmu Dzieci i Młodzieży
Natalia i Gabrysia laureatkami tegorocznej edycji Sejmu Dzieci i Młodzieży

11.06.2021

Natalia Cytrycka i Gabriela Szczubełek z XV LO wykonały ogromną pracę, między innymi nagrały film o związkach kardynała Stefana Wyszyńskiego z regionem. Zasłużyły na brawa i gratulacje. 

Więcej