Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Nasze wartości

Celem Zespołu Placówek Edukacyjnych jest stworzenie wszystkim uczniom optymalnych warunków do pełnego uczestnictwa w edukacji i zapewnienie im wysokiego poziomu oddziaływań rehabilitacyjnych. Wszystkie działania podejmowane w placówce oparte są na uniwersalnych wartościach etycznych, dziedzictwie kulturowym oraz historycznym naszego państwa i społeczności lokalnej.

Nasze motto: Każde dziecko - potrafi, każde dziecko - chce, każde dziecko - kocha i JEST KOCHANE.

 

  • samodzielność

  • wszechstronny rozwój

  • Integracja społeczna

Koncepcja pracy

 

Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020

Koniec Roku Szkolnego

 

 

W Zespole Placówek Edukacyjnych najważniejszy jest uczeń, a priorytetem jego przygotowanie do jak najbardziej niezależnego funkcjonowania w społeczeństwie, na miarę potrzeb i możliwości.

W pracy wychowawczej i dydaktycznej zmierzamy do zintegrowania całej społeczności Zespołu, z zachowaniem specyfiki i integralności placówek wchodzących w jego skład.

Pełna realizacja tej koncepcji wymaga w naszym założeniu ścisłej współpracy z rodzicami. Niezmiernie ważne jest również budowanie właściwych relacji społecznych między uczniami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi.

Zaspokajanie potrzeb, rozwijanie potencjałów i możliwości, wzmacnianie mocnych stron, budowanie wspierającej relacji nauczyciel - uczeń;

kreowanie i wskazywanie wzorców, przekazywanie wartości istotnych z punktu widzenia danej kultury, kształtowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych;

diagnozowanie zagrożeń, wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności pomagające w radzeniu sobie z zagrożeniami, proponowanie alternatywnych sposobów funkcjonowania, ochrona przed niebezpieczeństwami;

diagnozowanie deficytów i konstruowanie sytuacji wychowawczej w taki sposób, by uczeń mógł maksymalnie wykorzystać mocne strony 

doskonalenie uczenia się, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i aspiracji uczniów, zadbanie o wrażliwość poprzez rozwijanie artystycznych umiejętności, inspirowanie do aktywności twórczej;

Aktualności

Żołnierze Wyklęci - cześć Ich pamięci!
Żołnierze Wyklęci - cześć Ich pamięci!

01.03.2021

1 marca to Narodowy Dzień Pamięci Zołnierzy Wyklętych. Zwykle co roku w naszej szkole z tej okazji odbywały się patriotyczne apele i ciekawe spotkania z historykami. W tym roku celebrujemy pamięć Niezłomnych inaczej.

Więcej
Pilne: w dniach 1- 5 marca nadal pracujemy zdalnie
Pilne: w dniach 1- 5 marca nadal pracujemy zdalnie

26.02.2021

Decyzję podjęła dziś (26.02) dyrektor Wanda Agnieszka Jabłońska ze względu na nasze wspólne bezpieczeństwo.

Więcej
W sprawie otwarcia ZPE czekamy na rozporządzenie MEiN
W sprawie otwarcia ZPE czekamy na rozporządzenie MEiN

25.02.2021

Drodzy Rodzice - często pytacie, czy w poniedziałek wracamy do nauki stacjonarnej w ZPE? Informujemy, że dyrektor ZPE podejmie decyzję po publikacji rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki w tej sprawie.

Więcej
Opłata za obiady w marcu to 119, 60 zł
Opłata za obiady w marcu to 119, 60 zł

24.02.2021

Osoby starające się o odpis z nadpłaty za miesiąc luty proszone są o kontakt z Iwoną Rosińską: 89 538 92 54.

Więcej